Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 25 november 2003

Saab Ericsson Space får satellitorder

Saab Ericsson Space AB har fått startorder av EADS Astrium i Tyskland för att börja med arbete på utrustning till världens första satellit som skall mäta globala vindar från rymden.

Aeolussatelliten kommer att ha ett huvudinstrument ombord, ALADIN (Atmospheric LAser Doppler lidar Instrument). Detta instrument kommer med laserteknik mäta globala vindar och kommer att ge tredimensionella kartor över vindhastighet och vindriktning. Dessa data kommer att förbättra de numeriska väderprognosmodeller meteorologerna använder och därigenom i framtiden möjliggöra säkrare och längre väderprognoser. Instrumentet kommer även att ge information om moln och aerosoler. Satelliten byggs av EADS Astrium i England på uppdrag av ESA och kommer att skjutas upp i oktober 2007. Satelliten kommer att kretsa runt jorden i tre år i en bana på 400 km över jordytan. Det är tänkt att satelliten skall följas av fler, operationella satelliter i framtiden. ALADIN-instrumentet byggs av EADS Astrium SAS i Toulouse, Frankrike. Saab Ericsson Space kommer att leverera satellitens datahanteringssystem. Detta system kommer till stor del att vara baserat på den konstruktion som redan tas fram för jordobservationssatelliten Pleiades som skall ersätta SPOT-satelliterna. Systemet hanterar kommunikation med markkontrollstationer och tar därför emot kommandon för att kontrollera satellitens drift och samlar in och sänder mätdata avseende satellitens hälsotillstånd tillbaka till jorden. Systemet reglerar också satellitens position och orientering i omloppsbanan. Dessutom förser Saab Ericsson Space satelliten med S-bandsantenner för denna kommunikation och med X-bandsantenner för sändning av instrumentdata till marken. För dessa leveranser kommer Saab Ericsson Space inom kort att skriva kontrakt med EADS Astrium i Friedrichshafen, Tyskland.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1