Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 december 2003

Senea i tvist med Actaris

Senea har kraftigt underskattat kostnader för utveckling av elmätare åt Actaris. Detta har satt Senea i en rättstvist. Kan inte denna redas ut måste Senea ansöka om företagsrekonstruktion.

Senea AB träffade i januari 2003 ett distributions- och licensavtal med Actaris Technologies som bland annat omfattar integration av Seneas teknologi för mätvärdesinsamling i Actaris elmätare samt rätt att återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och internationellt. Senea har hittills levererat teknologi till drygt 50 000 mätare för automatisk elmätning till Actaris projekt i Sverige. Prestanda i systemen som har levererats under hösten har varit mycket hög, vilket Actaris bekräftat. Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt underskattat kostnaderna i sina projekt. Actaris kräver nu Senea på ersättning på ett väsentligt belopp för att kompensera sina ökade kostnader. I det ingångna avtalet mellan Actaris och Senea finns inget stöd för en sådan åtgärd. Actaris har dessutom som påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till Senea avseende produktleveranser till pågående projekt. På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Om förhållandena med Actaris inte kan redas ut inom en omedelbar framtid måste Senea överväga att ställa in sina betalningar eller inleda en företagsrekonstruktion.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1