Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 mars 2004

Digital Vision får hjälp

Digital Vision AB genomför åtgärdsprogram för att undvika att träda i likvidation. Mici Elekronik som nyligen förvärvats av ett konsortium med Consafe IT som huvudägare säkerställer fortsatta leveranser åt Digital Vision.

Den nyligen upprättade kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Digital Vision skriver i ett pressmeddelande att styrelsen är övertygad om att Digital Vision har goda möjligheter till tillväxt och lönsamhet och har beslutat att genomföra ett antal åtgärder för att förstärka bolagets finansiella och operativa ställning. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall fortsätta bedriva verksamhet och inte träda i likvidation. I februari 2004 kom Mici Elektronik AB, som är en av underleverantörerna för tillverkning av Digital Visions produkter på obestånd. Mici Elektronik har nu förvärvats av ett konsortium med Consafe IT som huvudägare. Övertagandet möjliggör fortsatta leveranser av Digital Visions produkter. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar om en minskning av akties nominella belopp från 2 kronor till 0,10 kronor samt en nedsättning av aktiekapitalet med 15 235 644 kronor för avsättning till omedelbar täckning av förlust. I styrelsens kontinuerliga strategiarbete för att utveckla Digital Visions position på marknaden har arbetet med att finna olika handlingsalternativ intensifierats. Som ett led i detta undersöker styrelsen möjligheten att delta i strukturaffärer inom bolagets verksamhetsområden.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1