Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Frode Berg,<br>Kitron Elektronikproduktion | 10 mars 2004

Regional EMS-industri viktig

Vid en presskonferens som norska Kitron arrangerade i Stockholm under onsdagen var budskapet tydligt: ”En stark regional EMS-industri är viktig för Sverige”. Kitron visar i och med detta att man satsar allt hårdare i Sverige.

De senaste åren har flera elektroniktillverkare flyttat från Sverige. För att upprätthålla närheten mellan utveckling och produktion kan utvecklingsaktiviteterna tvingas att flytta efter. Kitron satsar därför alltmer på närhet till kritisk kompetens. Detta är enligt företagets koncernchef Frode Berg en förutsättning för fortsatt utveckling av komplexa högteknologiska produkter i Sverige. ”När andra företag väljer att flytta ut från Sverige flyttar vi in”, säger Frode Berg. Svenska teknikföretag sysselsätter cirka 1 miljon människor och står för 50 procent av den svenska varuexporten. Verksamheterna har ofta byggts upp under många år, och levererar tekniskt ledande produkter av hög kvalitet. När produktionen flyttas till lågkostnadsländer får detta konsekvenser för industrins möjlighet att utveckla produkterna i Sverige. ”Ett utvecklingsprojekt som ligger i den teknologiska frontlinjen har mycket strama tidsramar. En av de viktigaste faktorerna, kortast möjliga TTM (Time To Market) är beroende av kortast möjliga övergång från konstruktion till produktion. Tidigt i utvecklingsfasen måste man också ta hänsyn till produktionsekonomin, och man måste säkra ett optimalt komponentval, både tekniskt och kommersiellt”, säger Frode Berg. När produktionen flyttas ut hotas inte bara utvecklingsresurserna. Efter en rad nedskärningar de senaste åren har många produktägare gjort allt färre uppdateringar av sin produktions- och komponenttekniska kunskap. De blir därför mer beroende av sin EMS-partner.”Om denna kunskap inte längre finns i Sverige kommer många produktägare att gradvis flytta sin utvecklingsverksamhet ut ur landet. Företag som utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter behöver närhet till den produktions- och komponenttekniska kunskapen. Detta är ett kritiskt scenario för svensk konkurrensförmåga”, säger Frode Berg. Kitron ser därför en ökande marknad i Sverige. ”Som en svensk EMS-aktör kommer Kitron att säkerställa att kompetens inom integrerad utveckling, komponent-sourcing och produktionsresurser behålls i Sverige. Vi har även en produktionsenhet i Baltikum som gör att vi får en optimal balans mellan närhet och låg kostnad. Svenskt näringsliv behöver en välutvecklad EMS-industri som satsar på komplexa produkter. Vi finns här, och vår närvaro kommer att bli allt tydligare under den kommande tiden”, avslutar Frode Berg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-11 16:34 V14.7.10-1