Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 11 mars 2004

Ökad orderingång men få nya jobb

Bilindustrin har tillsammans med tele- och elektronikindustrin inlett året starkt med ökade exportorder.
Sammantaget är konjunkturbilden för Sveriges teknikföretag i dagsläget mer positiv jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Då var det ett rejält hack ned i orderkurvan på export och ordningen med en gradvis ökad orderingång på export är nu återställd. Samtidigt kan konstateras att utvecklingen mellan olika företag och branscher fortsätter att skilja sig starkt.

Mest positiv i år är orderutvecklingen inom bil/transportmedelsndustri och dess leverantörer. Inom tele- och elektronikindustrin är också rapporteringen mer positiv vad gäller exporten, men utvecklingen på den svenska hemmamarknaden är här mer dämpad.

Företagens senaste uppgifter om kapacitetsutnyttjande respektive brist på arbetskraft visar också på en fortsatt mer dämpad konjunktur. Andelen teknikföretag som utnyttjar produktionskapaciteten fullt är nu endast 29 procent, en rekordlåg notering. Efterfrågan, varken på nyckel- eller annan personal är också fortsatt låg eller obefintlig.

Undersökningen som Teknikföretagen har genomfört omfattar 510 företag med en försäljning på tillsammans 524 Mdr SEK, varav 79 procent säljs på export och har genomförts från mitten av februari månad.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2