Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 april 2004

Elektromekan ökar resultatet

NettoomsÀttningen för Elektromekan uppgick under första kvartalet 2004 till 114 mkr (99). Rörelseresultatet ökade till 3,5 mkr (2,8).
Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (2,8). Leveransvolymerna var vÀsentligt högre i slutet av kvartalet Àn i början av Äret. MarknadslÀget inom telekomsektorn, som Àr affÀrsomrÄdets enskilt största marknad, fortsatte att förbÀttras under det första kvartalet. EfterfrÄgan ökade kraftigt bÄde nÀr det gÀller komponenter till mobiltelefoner och frÄn marknaden för mobila system. EfterfrÄgan pÄ transpondrar till betalsystem för vÀgtullar var dessutom fortsatt god. OrderingÄngen under kvartalet var vÀsentligt högre Àn leveransvolymen. Den ökade orderingÄngen kommer att innebÀra en ökad belÀggning under de kommande kvartalen.

MarknadslÀget för Elektromekan har frÄn och med sista kvartalet 2003 successivt förbÀttrats. EfterfrÄgan frÄn telekomsektorn förvÀntas bli god under 2004. BelÀggningen under resten av Äret bedöms bli vÀsentligt högre Àn under motsvarande tid förra Äret. Detta skriver Elektromekans moderbolag Westergyllen i sin senaste delÄrsrapport.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1