Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2004

Flextronics renodlar

Flextronics Networks Services säljer produktportfölj och verksamhet för kundplacerad utrustning till Teliasonera. Det handlar främst om kontorsväxlar och LAN-utrustningar.

Flextronics Network Services och TeliaSonera AB har tecknat ett avtal kring ett mer renodlat samarbete som överensstämmer med de båda företagens långsiktiga strategier. Flextronics Network Services, som fram till nu även inkluderat produkter i sin tjänsteportfölj, kommer fokusera på fälttjänster såsom byggnation, installation och underhåll av fasta och mobila nät samt företagslösningar. Verksamheten som köps av TeliaSonera Sverige omfattar funktioner för försäljning, produktledning, leverans och teknisk support, främst kring kontorsväxlar och LAN-utrustningar. "Detta är ett sätt att förbättra vår service och våra erbjudanden. Genom att integrera produktportföljen för kundplacerad utrustning med vår övriga verksamhet gör vi det enklare för kunderna i kontakterna med oss, säger Anders Gylder, chef för Segment Storföretag, TeliaSonera Sverige. Vår långsiktiga strategi är att vara marknadsledande och oberoende leverantör av installations-, underhålls- och felavhjälpningstjänster ute på fält", säger Ronny Nilsson, chef för Flextronics Network Services. Denna överenskommelse stärker både oss och TeliaSonera genom att vi båda fokuserar på våra kärnaffärer och därmed kan erbjuda våra kunder mer konkurrenskraftiga lösningar." I och med avtalet kommer ca 135 medarbetare att övergå från Flextronics Network Services till TeliaSonera Sverige AB. Avtalet träder i kraft senast 1 juli i år, förutsatt att konkurrensverket ger parterna sitt godkännande.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2