Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 september 2004

NOTE tar över produktion i Björbo

Kontraktstillverkaren NOTE tecknar avtal med Åkerströms överstigande 150 MSEK. NOTE tar över produktion från Åkerströms i Björbo.

NOTE har tecknat avtal rörande tillverkning av Åkerströms samtliga produkter. Avtalet, som garanterar en minimivolym på 150 MSEK, omfattar även övertagande av Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo. NOTE har sedan i våras tillverkat Åkerströms truckdatorer för tuffa miljöer. Nu utvidgas samarbetet till att även omfatta Åkerströms andra verksamhetsdel, trådlösa radiostyrningar. NOTE tar i samband med detta över Åkerströms egen produktion i Björbo omfattande ca 20 personer. Åkerströms fick i dagarna sin andra prestigeorder från USA. Tidigare har Ford valt Åkerströms, och nu har även Mercedes valt Åkerströms datorer för sin produktionsanläggning i Alabama. "Vad vi ser är inledningen av en tydlig expansionsfas för vårt bolag", säger Marianne Arosenius, koncernchef för Åkerströms. "Samarbetet med NOTE skapar möjlighet för oss att kraftsamla på vår kärnverksamhet, dvs. utveckling, marknadsföring, försäljning och service av våra produkter." "Vi är mycket nöjda med det förtroende Åkerströms visar oss," säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "Inom ramen för vårt speciella koncept för övertagande av produktionsenheter bildar vi nu en s.k. Gateway i Björbo." Avtalet, som inledningsvis löper på tre år, omfattar samtliga Åkerströms produkter och garanterar en minivolym på 150 MSEK. Åkerströms egen produktion bestående av ca 20 personer i Björbo ombildas till en s.k. Gateway för NOTE-koncernen i Dalarna. Verksamheten kommer organisatoriskt att placeras under NOTEs fabrik i Torsby. "Det finns flera intressanta produktbolag i Dalarna. Vi räknar med att få ytterligare kunder genom enheten i Björbo", säger Gerd Levin-Nygren, VD för NOTE Torsby. På bilden syns Gerd Levin-Nygren VD NOTE Torsby, Marianne Arosenius koncernchef Åkerströms samt Erik Stenfors, koncernchef NOTE.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2