Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 februari 2001

Minskad volym för PartnerTech

Kan tvinga fram personalminskningar. Detta framgår av kontraktstillverkarens bokslutskommuniké.

PartnerTechs nettoomsättning ökade under förra året med 47 procent till 1189 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 49 procent till SEK 97,7 miljoner (exklusive jämförelsestörande poster på SEK 24,2 miljoner). Under december invigde PartnerTech ett nytt Design & Engineering Center i Järfälla. Centret är det första i PartnerTechs regi och blir en strategisk utvecklingsenhet för främst telekom. Tyngdpunkten ligger på utveckling och prototypframtagning. PartnerTech förväntar en ökning i orderingången under senvåren. Omflyttningarna inom mobil telekom infrastruktur kommer dock att ge en tillfällig volymnedgång under våren. Det kan inte uteslutas att denna nedgång kräver någon form av personalnedskärning bland de 900 anställda.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2