Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 november 2004

Ödesmättad konferens om industrins framtid

Den 8 december samlas företrädare för optronik- och elektronikbranschen. Det ödesmättade temat är "Ska vi utveckla och tillverka våra hi-tech-produkter i Sverige?". Initiativtagare till seminariet är Optronic - ett av Sveriges ledande optronikföretag.
- Jag är oroad över att många svenska företag medvetet avvecklar inhemsk kompetens och inhemska resurser inom utveckling och tillverkning till förmån för lågprisländer, säger Optronics vd Rickard Åström.

Rickard Åström menar att outsourcing till lågprisländer kan få mycket stora konsekvenser för svensk industri och att det nu är dags att ta bladet från munnen.

- Vi kan inte enbart leva på historiskt starka varumärken. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och utveckla framgångsrika industriprodukter måste vi se den styrka som ligger i att ha kompetens i hela ledet från utveckling till produktion. Om man sedan skapar denna styrka genom partnerskap eller genom att själva besitta kompetensen kan variera, men ska vi behålla innovationsförmågan i Sverige måste svenska företag sluta att stirra sig blinda på kortsiktiga inköp av billiga komponenter i lågavlönande områden, anser Rickard Åström.

På seminariet talar bland andra Anders Kinnander, professor vid Chalmers. Han vill slå ett slag för att öka den svenska tillverkningsindustrins status. DeLavals utvecklingschef Gösta Forsén lägger ut texten om vikten av att hitta bra strategiska partners inom utveckling och produktion och Dario Aganovic, forskare vid KTH och konsult inom Systematica Consulting Group tar upp de kritiska sambanden mellan produkt- och produktionsutveckling. Dario Aganovic konstaterar att elektronik- företag som flyttar produktion utomlands efter en tid även kan tvingas flytta ut produktutvecklingen.

- Produktutveckling och produktion är så intimt sammankopplade att det är svårt att i längden klara informationsutbytet på distans. Ericssons uppmaning till sina externa produktutvecklingskonsulter att följa med till Kina kan vara ett exempel på detta, säger han.

Dario Aganovic är bekymrad över att de som står för sådd- och riskkapital uppmuntrar till lösningar som fokuserar på prisjakt i lågprisländer.

- Man negligerar ofta, eller snarare saknar kunskap om, de problem som detta medför och hur denna typ av verksamhetsfokusering påverkar företaget på lång sikt. Den svenska elektronikindustrin kan hittills ha agerat i flock utan förståelse för konsekvenserna av produktionsutflyttning och med ett feltänk som ledstjärna, avslutar Dario Aganovic.

Seminariet "Ska vi utveckla och tillverka våra high-tech-produkter i Sverige?" genomförs den 8 december kl. 13.00-17.45 på Hotel Nordic Light i Stockholm.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2