Elektronikproduktion | 10 november 2004

Note etablerar sig i Frankrike

NOTE meddelade på Electronica-mässan i München att koncernen nu etablerar sig i Frankrike. Ansvarig för verksamheten blir Annette Malmström.
NOTEs målsättning är att senast 2009 vara en av Europas ledande kontraktstillverkare av elektronik. NOTE inledde Europaexpansionen i oktober i år genom etableringen av en s k Gateway* i London. NOTE fortsätter nu genom att etablera en Gateway i Strasbourg för expansion på den franska marknaden.

”Etableringen i Frankrike är ett naturligt steg”, säger Erik Stenfors, koncernchef NOTE. ”Vi har redan kunder i Frankrike och ser en god möjlighet att fortsätta växa på den franska EMS-marknaden.”

Den franska verksamheten kommer att ledas av Anette Malmström.

”Den franska marknaden passar väl för NOTEs affärsmodell”, säger Anette Malmström. ”Frankrike har liksom Sverige en tekniktradition med starka produktägare som har behov av underleverantörer med globala koncept.” Detta skriver Note i sitt pressmeddelande.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-25 09:38 V9.6.1-1