Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 januari 2005

AcandoFrontec och Flextronics löser tvist

AcandoFrontec och Flextronics har träffat en uppgörelse i den pensionstvist som funnits mellan bolagen.

Uppgörelsen innebär också att bolagen enats kring ett antal andra olösta frågor. Bl a släpper Flextronics kravet på 34 MSEK kring pensionsfrågan och AcandoFrontec reglerar garantier rörande skatter och arbetsrättsliga tvister. Sommaren 2002 såldes AcandoFrontecs (dåvarande Frontec) dotterbolag BlueLabs till Flextronics. Inom ramen för detta avtal uppstod meningsskiljaktigheter i dess tolkning, bland annat nivån av pensionsavsättningar (ITP-pensioner). För AcandoFrontec innebär den nu träffade uppgörelsen att en osäkerhet för kommande resultat skingras, men uppgörelsen har ingen resultatpåverkan.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1