Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 februari 2001

ABNW skär ned i personalstyrkan

A Brand New World sparkar 50-70 personer. Bolaget räknar med att nå break-even i slutet av 2001.

"I dagsläget är bedömningen att personalminskningen kommer att omfatta mellan 50-70 personer. Naturligtvis är det tråkigt att behöva säga upp medarbetare, men det är nödvändigt för att vi ska kunna få balans i verksamheten. Min övertygelse är att vi trots allt kan behålla nyckelkompetenser, bl a inom FoU och intäktsgenererande funktioner", säger Pål Krüger, VD, A Brand New World, i ett pressmeddelande. Åtgärdsprogrammet, varav personalminskningarna är en viktig del, initierades 10 januari. Målsättningen är att erhålla lönsam tillväxt och långsiktig stabilitet för bolaget, vilket förutom personalnedskärningarna uppnås genom ytterligare fokusering på system för mobilt Internet. Uppsägningarna genomförs i moderbolaget och dessutom kommer nio personer att varslas i dotterbolaget Avantego. Individuella förhandlingar kommer att inledas omgående. I moderbolaget är det i första hand overhead som berörs. Besparingsprogrammet får fullt genomslag under kvartal tre i år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2