Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 20 april 2005

AQ ökar resultatet

Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 223 MSEK (124). Beställningsingång hamnade på 232 MSEK (138). Rörelseresultat efter finansiella poster hamnade på 16,7 MSEK (11,2).

Styrelsen gör idag bedömningen att faktureringen 2005 kommer att uppgå till ca 1 Miljard Sek, med en rörelsemarginal på 7%. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv. AQ-koncernen är verksam inom två affärssegment; "Komponenter" som producerar transformatorer, mekanikdetaljer, kablage, formsprutad termoplast samt "System" som utvecklar och producerar kompletta system, kraft- och automationslösningar.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1