Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 april 2005

Optovent köper Accelerator och RGB

Optovents styrelse har med ägarna i Accelerator AB i Linköping och med Andreas Bunge avgett avsiktsförklaringar (letters of intent) att förvärva samtliga aktier i Accelerator i Linköping AB respektive 15 procent av aktierna i RGB Technologies AB i Linköping.

Ett genomförande av affärerna förutsätter ett godkännande av den kommande ordinarie bolagsstämman i Optovent. Optovents styrelse föreslår även att bolagsstämman i detta sammanhang också godkänner förslaget att förvärva minoritetens aktier i det majoritetsägda dotterbolaget OptoQ AB. Förvärven av Accelerator i Linköping AB samt 15 procent i RGB Technologies AB är avsett att genomföras med en nyemission av 8 132 000 nya B-aktier och 2 323 000 optionsrätter som vid fullt utnyttjande ger lika många B-aktier samt en mindre kontantdel, ej överstigande 500 000 kronor. Optionsrätterna har en teckningskurs om 2,875 kronor och en löptid om fyra år. Optovents VD Christer Jacobsson, vars avtal sades upp med effekt från den 1 oktober 2005, befrias, med anledning av den föreslagna affären och efter överenskommelse, omedelbart från sin tjänst, och Peter Lindell tillträder som tillförordnad VD, med avsikten att efterträdas av Andreas Bunge, idag VD på Accelerator, med förbehåll att bolagsstämman ger den föreslagna affären sitt godkännande. Accelerator arbetar med att kommersialisera forskningsbaserade innovationer, med målet att utveckla och framställa dem så att de blir intressanta för industriella aktörer för samarbete och slutlig utveckling och kommersialisering. Accelerator innehar idag ett flertal projekt inom teknologi och hälsovård. Projekten inom teknologi rör nanoteknologi, nya material och halvledarteknologi. Projekten inom hälsovård rör tekniker för 'drug delivery' (d v s att leverera mediciner till särskilda organ eller vävnader) samt diagnostik och biosensorer. RGB Technologies har patentsökt en metod som möjliggör analyser av färgförändringar i första hand i medicinska prover, med hjälp av webkamera och datorskärm. Kolorometriska analyser av det här slaget genomförs redan idag, och med RGB:s metod kan analysen utföras enklare, säkrare och billigare. De 15 procent av aktierna i RGB Technologies som styrelsen föreslår köps, innehas idag av Andreas Bunge. Motivet bakom köpförslaget är, med förbehåll att bolagsstämman ger sitt godkännande av förvärvet av Accelerator, att befria Andreas Bunge från framtida intressekonflikter.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2