Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 februari 2001

PartnerTech ger ut optionsrätter

Styrelsen i PartnerTech AB har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2001 ett nytt optionsprogram till anställda i PartnerTech.

Syftet är att ytterligare öka de anställdas engagemang i bolaget. Detta uppges i ett pressmeddelande. Samtliga anställda inom PartnerTechs svenska bolag samt ytterligare ett mindre antal anställda inom koncernen kommer att erbjudas optionsrätter. Varje berörd anställd skall vara garanterad att få förvärva minst 100 optionsrätter. Rätten till förvärv överstigande denna nivå föreslås differentieras med hänvisning till den anställdes ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Högsta tilldelning skall uppgå till 5 000 optionsrätter. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av optionsrätterna komma att ökas med högst 1 025 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 2,6 procent av bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal. Vid sammanräkning med befintligt optionsprogram är motsvarande utspädning cirka 6,1 procent.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2