Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 juli 2005

Jobben har inte flyttat till Kina

Svenska teknikföretag expanderar kraftigt i Kina - de har redan i dag tre gånger fler anställda i Kina än för bara åtta år sedan. Expansion i Kina har hittills inte skett på bekostnad av verksamheten i Sverige.

"Vår analys visar att jobben i svenska teknikföretag inte flyttat till Kina. Särskilt intressant är att underleverantörerna, tvärtemot den gängse bilden, ökat antalet anställda även i Sverige. Underleverantörer är ju den grupp där risken för utflyttning anses vara störst. Ser vi framåt kan mycket komma att förändras. Det är troligt att Kina kommer att erbjuda låga lönekostnader för industrin under lång tid framöver. Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten "Svenska teknikföretag i Kina - vad betyder de för produktionen i Sverige?". "Kina förväntas få kraftigt ökad betydelse som exportör av industriprodukter. Vi måste också räkna med en kinesisk kunskapsrevolution som kan bli mycket kraftfull inom flera områden där svenska teknikföretag är verksamma. Avgörande för industrins framtid i Sverige blir om vi lyckas etablera starka motpoler i form av FoU, spetskompetens och innovationsutveckling, säger Anders Rune". Rapporten bygger på 40 djupintervjuer genomförda i Sverige och i Kina med personer verksamma i ett 20-tal svenska teknikföretag. De undersökta företagen har tillsammans 20 000 anställda i Kina, vilket motsvarar två tredjedelar av alla anställda i svenska företag i Kina. Svenska teknikföretag svarar för över 70 procent av Sveriges totala export till Kina.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1