Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 06 juli 2005

Sectras samarbete med Philips förändras

Sectras samarbetspartner Philips Medical Systems har förvärvat ett företag i USA, som ger företaget egen kapacitet att ta fram mjukvara för hantering av digitala röntgenbilder, sk PACS (Picture Archiving and Communication System).

Sectra har sedan 1997 ett globalt samarbete med Philips Medical Systems, som har sålt Sectras mjukvara för hantering av digitala röntgenbilder över hela världen. - Vi har flera projektavtal med Philips som löper i upp till tio år och samarbetet kommer att avvecklas successivt. Vi bedömer att avvecklingen kommer att inverka på vår omsättning och vårt resultat innevarande verksamhetsår. I dagsläget är det dock svårt att ge en tillförlitlig bild av de ekonomiska effekterna, eftersom detta beror på hur lång tid avvecklingen kommer att ta, säger Sectras koncernchef och VD Jan-Olof Brüer. Förändringen ger Sectra möjligheten att se över sina försäljningskanaler. Sectras försäljning av PACS sker dels i egen regi i Skandinavien samt på utvalda marknader och dels genom partners där Philips har varit den största. Största försäljningen tillsammans med Philips har skett i USA. - En del av den försäljning som Philips står för idag kommer att tas över av andra partners som idag verkar på samma marknader som Philips. Vi får samtidigt möjlighet att flytta fram positionerna och kommer att öka satsningen på egen försäljning på viktiga nyckelmarknader, så som vi idag gör i Skandinavien, där vi har erövrat mer än halva den totala PACS-marknaden, säger Jan-Olof Brüer. Avtalet med Philips täcker inte Sectras stora framtidsprodukt, det digitala mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1