Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 juli 2005

Fingerprint ska säljas

Vid Fingerprint Cards AB:s extra bolagsstämma den 28 juli 2005 fattades beslut om en försäljning av verksamheten.

Styrelsen i Fingerprint Cards AB bemyndigades att sälja Bolagets rörelse inklusive dess materiella och immateriella tillgångar. Bemyndigandet omfattar även en avveckling av verksamheten för den händelse en försäljning av rörelsen ej kan komma till stånd inom kort. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie bolagsstämma. Fingerprint Cards, noterat på börsens O- lista, har utvecklat elektroniska system, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten. Systemen utgörs av mikrochips med algoritmer, som utan hjälp av extern processorkraft, läser av, lagrar och jämför fingermönster. Bolaget har utvecklat två typer av kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en s.k. areasensor. Genom sin litenhet, låga strömförbrukning och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnad, kan tekniken implementeras i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2