Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 13 oktober 2005

EU-länder olika långt i RoHS-arbetet

Hur långt man har hunnit, i arbetet med anpassning till EUs nya miljödirektiv, skiljer sig något mellan de olika medlemsländerna i EU.

Generellt sett så är Europa väl förberett för de nya direktiven WEEE och RoHS. Några är dock bättre förberedda än andra och några kommer definitivt inte att nå full anpassning i tid. "Generellt så har de europeiska länderna tagit fasta på de nya direktiven", säger Geoffrey Bock, programchef för konsulttjänster av WEEE- och RoHS-implementering på TUV Rheinland i Nordamerika, till EETimes. Bock förklarar de enkla reglerna: "Om en amerikansk tillverkare säljer till Europa så måste tillverkaren uppfylla kraven från EU-direktiven. Om företaget säljer till någon annan region som inte omfattas av reglementet så kan de använda vilka komponenter de vill. Om en europeisk tillverkare säljer till ett land utanför EU som inte omfattas av direktiven så kan tillverkaren också använda vilket matrerial den vill". Malta och Polen är två länder som har fått förlängd tidsfrist för WEEE-direktivet med två år. Skälen de uppgett till deras oförmåga att nå det första målet var att deras infrastruktur inte är tillräckligt utvecklad för att kunna ta emot avfallet av elektronikskroten. Situationen i England klarnar alltmer. Engelska myndigheten Department of Trade and Industry(DTI) sade tidigare att "samtliga krav inom WEEE-direktivet inte är uppfyllda den 13 Augusti däremot kommer tillverkningens reglemente att vara uppfyllt". Direktivet är inarbetat i engelsk lag under 2005 och återvinningsansvaret och producentansvaret kommer att införas i Januari 2006. DTI rapporterar också om att RoHS datumet är under kontroll. I Frankrike väntas den slutliga implementeringen att sacka efter något pga svårigheter med att upprätta tillräckligt funktionella insamlingsstationer. Resten av medlemsländerna har kommit olika långt i sitt arbete. Tyskland har till exempel anpassat sina nationella lagar efter direktiven men den fullständiga implementeringen väntas bli uppskjuten något. De tyska konsumenterna kommer kostnadsfritt att kunna lämna in sin elektronikskrot till återvinningsstationer den 24 Mars 2006. En produkt som väntas bli något dyrare som följd av de nya direktiven är mobiltelefonen. Priserna på de miljöförbättrade materialen väntas bli något högre och som följd av detta väntas mobiltelefonerna stiga med ca 70 kr per lur.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-1