Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 04 november 2005

Sverige lågt rankat för elektronikinvesteringar

De fem just nu hetaste alternativen, fem bra alternativ och fem dåliga alternativ för investeringar inom elektronikindustrin. EETimes har utrett vad som spelar in när företagen väljer sina mål för utländska investeringar och delat in 15 länder efter investeringspotential. Sverige nämns som iskallt alternativ.
I undersökningen EETimes genomförde så fick deltagarna svara på frågan om vad som vägde tyngst i valet av land för sina utländska investeringar. På en skala från ett till tio där tio anses som viktigast så angavs dessa argument som mest viktiga: tillgång till den lokala marknaden, en bra lokal partner, politisk stabilitet och bra trygghet för företagets kompetens(dvs att säkra bolagets affärshemligheter).

Tidsfaktorer, lagliga och reglementsrelaterade komplikationer och brist på IP rättsligt skydd anses som faktorer som kan utgöra hinder för ett företags investeringsplaner.

Enligt EETimes artikel så handlar utländska investeringar inte längre om att söka rätt på billig arbetskraft för att tillverka varor till lägre priser utan i stället om att komma närmare lokala tillverkare vilkas slutprodukter är lokalt tillverkade och konsumerade i jättelika volymer. Det handlar om att tag reda på exakt vad som säljer bra lokalt och att utveckla mjukvara och applikationer som passar den lokala marknaden.

Ett skäl till att investera utomlands kan för stora halvledarföretag också vara att minska kostnader för ägarskap i form av lägre skatter och subventioner från de lokala myndigheterna. Enligt analysfirman Future Horizons' Malcolm Penn så är tillgången till bra ingenjörer den mest avgörande faktorn när företag väljer sina investeringsmål. Om sedan ingenjören också är billig att anställa och att ha anställd så är detta enligt Malcolm Penn bara ett plus.

I dagsläget är Indien, Kina, Irland, Malaysia och Filippinerna de mest erkända och populära länderna för investeringar från elektronikföretag. Fem företag som enligt EETimes är heta kandidater är Tjeckien, Polen, Estland, Mexico och Skottland. Trots att myndigheterna i Batam i Indonesien har infört skattelättnader plus en rad andra åtgärder för att underlätta för utländska investerare så anses den som en ”Sleeper” av EETimes. D.v.s. ett dåligt alternativ att investera i. Bl.a. på grund av oroligheter med självmordsbombare och annat. Andra alternativ som nämns som dåliga är Sverige, Israel, Brasilien och Malta.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2