Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 07 november 2005

Svenskt förbud mot flamskydd

Sverige vill gÄ före inom EU med ett nationellt förbud mot anvÀndning av det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE i nya varor. Detta trots att EU-kommissionen nyligen undantagit flamskydd frÄn RoHS-direktivet.
- Bromerade flamskyddsmedel Àr svÄrnedbrytbara Àmnen som ocksÄ lagras i kroppen. Vi exponeras för dessa Àmnen dagligen eftersom de finns i till exempel datorer och klÀder. Arbetet med att förbjuda enskilda bromerade flamskyddsmedel inom EU gÄr för lÄngsamt. DÀrför vill vi gÄ före, sÀger miljöminister Lena Sommestad. Den hÀr veckan skickar regeringen ett förslag om svenskt förbud mot dekaBDE till Kommerskollegium som lÀmnar förslaget till EU-kommissionen för eventuella synpunkter. Förbudet gÀller dekaBDE i nya varor som till exempel textilier, möbelstoppning och kablar. Varor som redan regleras av EU omfattas inte av förbudet. Förslaget bygger pÄ en överenskommelse mellan regeringen, miljöpartiet och vÀnsterpartiet om bromerade flamskyddsmedel. Kommissionen har föreslagit och nyligen beslutat att tillÄta anvÀndningen av dekaBDE i elektronik. Sverige har agerat kraftfullt mot förslaget. Miljöminister Lena Sommestad tog initiativ till att frÄgan diskuterades med EU:s miljöministrar i juni i Är och har tagit upp frÄgan med miljökommissionÀren. Sverige kommer att fortsÀtta agera för ett förbud mot anvÀndningen av dekaBDE i elektronik. Regeringen har Àven gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över möjligheterna att i Sverige förbjuda andra bromerade flamskyddsmedel med beteckningarna HBCDD och TBBP-A.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2