Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 07 november 2005

Svenskt förbud mot flamskydd

Sverige vill gå före inom EU med ett nationellt förbud mot användning av det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE i nya varor. Detta trots att EU-kommissionen nyligen undantagit flamskydd från RoHS-direktivet.

- Bromerade flamskyddsmedel är svårnedbrytbara ämnen som också lagras i kroppen. Vi exponeras för dessa ämnen dagligen eftersom de finns i till exempel datorer och kläder. Arbetet med att förbjuda enskilda bromerade flamskyddsmedel inom EU går för långsamt. Därför vill vi gå före, säger miljöminister Lena Sommestad. Den här veckan skickar regeringen ett förslag om svenskt förbud mot dekaBDE till Kommerskollegium som lämnar förslaget till EU-kommissionen för eventuella synpunkter. Förbudet gäller dekaBDE i nya varor som till exempel textilier, möbelstoppning och kablar. Varor som redan regleras av EU omfattas inte av förbudet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet om bromerade flamskyddsmedel. Kommissionen har föreslagit och nyligen beslutat att tillåta användningen av dekaBDE i elektronik. Sverige har agerat kraftfullt mot förslaget. Miljöminister Lena Sommestad tog initiativ till att frågan diskuterades med EU:s miljöministrar i juni i år och har tagit upp frågan med miljökommissionären. Sverige kommer att fortsätta agera för ett förbud mot användningen av dekaBDE i elektronik. Regeringen har även gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att se över möjligheterna att i Sverige förbjuda andra bromerade flamskyddsmedel med beteckningarna HBCDD och TBBP-A.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2