Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 16 november 2005

Industrins sak att ta tag i RoHS-problemen

"Det går inte att friskriva sig från RoHS" , säger Ulla Falk, ansvarig för RoHS-anpassningen i Sverige på Kemikalieinspektionen, till Elektroniktidningen.

-Det går inte att friskriva sig från RoHS. Den som släpper ut slutprodukten på marknaden är ansvarig för produkten, så det verkar omöjligt att köpa komponenter från en leverantör som inte gör det möjligt att uppfylla RoHS, säger Ulla Falk till Elektroniktidningen. Det kommer att bli viktigt för företag att hålla koll på de ämnen som dess produkter innehåller och att dessutom kunna visa för myndigheterna att man håller koll på detta. -Sedan många år finns det ett krav som säger att den som släpper ut en vara på den svenska marknaden också ska veta om den innehåller kemiska produkter som kan medföra risker. Det är inte tillräckligt att visas att varan exempelvis inte innehåller kadmium, utan företaget måste veta vad som används istället. -Det bästa scenariot är att företagen har kunskap om alla ämnen i alla delar som ingår i en vara och att informationen finns samlad. I Sverige är det så att ett företaget som inte har tillräckligt med information vid en inspektion vanligtvis ges 3 veckor för att få fram mer information, fortsätter Ulla Falk. -Tiden fram till 1 juli, 2006 blir en upplärningsperiod för oss när det gäller elektriska och elektroniska produkter. Under hösten inspekteras ett antal leksaksföretag samt tv- och dataspelsföretag där elektronik ingår. De inspekterade företagen får bland annat frågor om hur de har förberett sig inför att RoHS träder i kraft. -Den egentliga tillsynen sker självklart efter att direktivet börjar gälla. Då kontrolleras exempelvis hur kunskapsuppbyggnaden säkras och om det finns någon ansvarig person. Det är förstås också kontroll av märkningen och av om varorna befaras medföra skador på människa eller miljön. Om företaget inte kan ge tillräcklig information om innehållet kan det sluta med att varan måste analyseras. Detta skriver Elektroniktidningen.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1