Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 13 januari 2006

Nya begränsningar för flamskyddsmedel

Enligt Elektronikindustriföreningen har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag av regeringen att utreda hälso- och miljörisker med de bromerade flamskyddsmedlem TPBB-A och HBCDD.

Elektronikindustriföreningen meddelar i sitt senaste nyhetsbrev att regeringens mål är att kunna ta ett beslut om ett eventuellt nationellt förbud den 1 september 2006. Kemikalieinspektionen har gett IFP Research AB i uppdrag att ta fram tekniska data om alternativ till TBBP-A och HBCDD. KEMI har också gett i uppdrag till Svenska LanbruksUniversitetet att utreda de ekonomiska följderna. En referensgrupp från industrin har bildats, där Elektronikindustriföreningen är representerad genom Lars-Gunnar Klang. En preliminär konsultrapport har presenterats till gruppen som EIF deltar i nu i januari, vilken tar upp de olika flamskyddsmedlens användning och möjligheter till ersättning. EIF har kommenterat rapporten med tung och saklig kritik. Den ekonomiska konsekvensrapporten kommer om några veckor. Hälsoaspekterna är redan utredda inom EU och TPBB-A betraktas som ringa. EIF har en välgrundad oro för detta politiska förslags negativa konsekvenser för Sverige och dess elektronikindustri eftersom det rör som ett nationellt förbud. Den här diskussionen påverkar inget i RoHS-direktivet eller diskussionerna runt deka-BDE.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2