Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2006

Micronic med ATH i 2005

Micronic Laser Systems avger idag koncernens delĂ„rsrapport för perioden 1 oktober – 31 december 2005 samt helĂ„rsrapport 2005.
OrderingĂ„ngen uppgick 2005 till 1 306 (945) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 163 (206) MSEK. NettoomsĂ€ttningen uppgick 2005 till 1 276 (839) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 583 (422) MSEK. Rörelseresultatet uppgick 2005 till 172 (126) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 162 (97) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar pĂ„ utveckling uppgick för 2005 till 285 (44) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 185 (111) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för helĂ„ret 2005 till 117 (108) MSEK. Under fjĂ€rde kvartalet var esultatet efter skatt 115 (91) MSEK. Orderstocken var vid Ă„rets utgĂ„ng 871 (794) MSEK och omfattar system med berĂ€knad leverans under 2006. "Under 2005 har vi fortsatt vĂ„r starka expansion med en omsĂ€ttningsökning pĂ„ 52 procent till 1 276 MSEK. Rörelsemarginalen pĂ„ 13,5 procent Ă€r mycket tillfredsstĂ€llande med tanke pĂ„ att denna inkluderar nettoavskrivningar pĂ„ aktiverade utvecklingskostnader uppgĂ„ende till 112 MSEK. Justerat för detta översteg rörelsemarginalen 22 procent för helĂ„ret. Denna starka intjĂ€ningsförmĂ„ga tillsammans med de stora insatser vi gjort för att hantera rörelsekapitalet under denna kraftiga expansion, har resulterat i ett utmĂ€rkt kassaflöde under Ă„ret.” sĂ€ger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Bruttomarginalen för helĂ„ret uppgick till goda 54 procent och utgifterna för forskning och utveckling i relation till omsĂ€ttningen minskade till 16 procent, vilket Ă€r vĂ€l i linje med utrustningsindustrin som helhet. VĂ„r mĂ„lsĂ€ttning Ă€r att vidmakthĂ„lla en bruttomarginal mellan 50-60 procent och att kostnaderna för utveckling under Ă„r 2006 ska bibehĂ„llas pĂ„ samma nivĂ„ som Ă„r 2005.” ”BildskĂ€rmsmarknaden var mycket stark under 2005 och drev den kraftiga ökningen av bĂ„de försĂ€ljning och orderingĂ„ng. Under 2006 ser vi en fortsĂ€ttning av den starka expansionen inom bildskĂ€rmsmarknaden med en fortsatt god marknad för laserritare som följd. En förvĂ€ntad stabil tillvĂ€xt inom halvledartillverkning, tillsammans med de konsolideringar som skedde under 2005 inom marknaden för halvledarfotomasker, gör att vi bedömer vĂ„ra utsikter att hĂ€r markant förbĂ€ttra vĂ„ra marknadsandelar som goda. Sammantaget rĂ€knar vi med en ökande omsĂ€ttning under 2006 och en fortsatt god orderingĂ„ng”, avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-1