Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 januari 2006

Senea och Nexus i tvist

Den 1 december 2005 skulle Senea, enligt ett avtal med Nexus som träffades i juli 2004, köpa ut Nexus restlager av komponenter och produkter som Nexus införskaffat med stöd av materialbemyndiganden från Senea. Senea har inte uppfyllt detta åtagande och tvist föreligger nu mellan parterna.

Vidare föreligger tvist mellan Senea och Nexus angående vissa immateriella rättigheter. Enligt Nexus har Senea på ett otillbörligt sätt utnyttjat programvara som tillhör Nexus och därigenom gjort sig skyldig till immaterialrättsintrång. De tvistiga fordringarna såvitt avser relationen mellan Nexus och Senea uppgår till cirka 7,4 Mkr inklusive moms. Nexus preliminära bokslut för 2005 visar att koncernens nettoomsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till cirka 51 Mkr vilket är en ökning jämfört med föregående år. Koncernens rörelseresultat (EBIT) i det fjärde kvartalet blev, före engångsposter, cirka 1,8 Mkr.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1