Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Jonas Eklind Krönikor | 18 november 2005

Intelligent Outsourcing

Outsourca - och stanna i Sverige
Industriföretag som vÄgar investera i produktion i Sverige och som behÄller nÀrheten mellan utveckling och produktion, har bÀttre lönsamhet Àn företag som flyttar produktion utomlands.
Det Àr en av slutsatserna i forskningsrapporten "Alternativ till outsourcing" som publicerades i vÄras. Det betyder inte att all outsourcing Àr av ondo eller att valet Àr antingen - eller. Flertalet företag bÄde kan och bör outsourca delar av sin verksamhet. Men formerna behöver ses över.
Det Àr dags att mynta begreppet Intelligent Outsourcing - en process som bygger pÄ nÀrhet mellan aktörerna, och som med utmÀrkta resultat kan hanteras i Sverige. Starka krafter i styrelserummen bidrar till den trend av utflyttad produktion vi sett i Sverige pÄ senare Är. Hundratusentals arbetstillfÀllen har försvunnit frÄn Sverige bara de senaste fem Ären enligt siffror frÄn Svenskt NÀringsliv; hur mÄnga som dÀrtill riskeras i leverantörsled kan bara uppskattas.

Att styrelser och kapitalmarknad bejakar initiativ som pÄ papperet ser ut som besparingspaket Àr varken nytt eller överraskande. Men de nya problem som de utflyttande företagen stÀlls inför diskuteras sÀllan - och det Àr hÀr som kalkylerna spricker. Traditionell outsourcing innebÀr, enkelt uttryckt, att man satsar pÄ att producera en produkt sÄ billigt som möjligt för stunden. Det Àr gott och vÀl. Men lÄga timkostnader kan inte betraktas isolerat. Andra kostnader ökar, ibland med drastiska resultat. Det handlar inte enbart om ökade kostnader för resor, administration, transporter, samordning och kvalitetskontroll - kostnader som gÄr att berÀkna och möjligen kompensera för. Kulturella avstÄnd, fysiska avstÄnd mellan utveckling och produktion och en produkt vars framtida möjligheter "glöms bort" Àr andra dyrbara faktorer. Men tyngst Àr kanske ÀndÄ den förlust som kunden gör, nÀr innovationskraften och produktionskunnandet minskar till följd av outsourcingen, och nya generationer produkter förlorar spets och konkurrenskraft. Ser man till totalekonomi och lÄngsiktig lönsamhet fÄr det förödande konsekvenser.

NĂ€rhet och integration
Intelligent outsourcing utgÄr frÄn helt andra grundtankar. Den första förutsÀttningen Àr ett partnerskap mellan kund och leverantör, som bygger pÄ win-win i stÀllet för det alltför ofta förekommande vi-och-dom. Maximal effekt nÄs nÀr leverantören -partnern - tillÄts arbeta som en integrerad del i kundens processer. Först dÄ kan problem och frÄgestÀllningar lösas i en kreativ anda, som gagnar bÄda parter.

NĂ€rhetskedja kapar kurvor
Intelligent outsourcing förutsÀtter vidare en nÀrhetskedja, dÀr produktÀgare, utveckling och produktion Àr vÀl sammanlÀnkade bÄde fysiskt och organisatoriskt. Den bÀsta totalekonomin skapas nÀr man redan tidigt i ett utvecklingsprojekt kan göra strategiska val för produktionen. För svenska industriföretag, som med rÀtta Àr berömda för innovationshöjd och avancerade produkter, Àr detta sÀrskilt vÀsentligt.

Denna nÀrhet kan i sig generera stora vinster. En utvecklingsavdelning med nÀrhet bÄde till produktion och sourcing - strategiskt inköp - kan skÀra mÄnga kurvor i konstruktionsledet genom vÀgval som vinner tid och kostnader pÄ sikt. I strÀvan efter bÀsta totalekonomi i nÀrhetskedjan kan ett element av lÄgkostnad sjÀlvklart vara ett inslag. Det kan tillgodoses genom intelligent outsourcing. Men lÄgkostnad enbart, Àr sÀllan hela lösningen. FörvÄnande ofta saknas den hÀr sortens nÀrhet i storföretagen, dÀr skilda enheter utvecklar och producerar. Den saknas alltid vid traditionell outsourcing. Vid intelligent outsourcing dÀremot, Àr utveckling, sourcing, industrialisering och produktion integrerade delar som minimerar tid, minimerar kostnader och maximerar funktion.

Ett andra liv
En tredje faktor som ofta ÄsidosÀtts eller glöms bort vid traditionell outsourcing Àr produktens konkurrenskraft över tid. NÀr produktion lÀggs ut, koncentrerar sig leverantören pÄ att producera sÄ billigt som möjligt, under givna förutsÀttningar. Kunden Ä sin sida, "glömmer" produkten och lÀgger kraften pÄ nya utvecklingsprojekt.

Vid intelligent outsourcing, med leverantören som en proaktiv partner, finns ett gemensamt intresse av att producerbarhet och konkurrenskraft bevakas. Enkla ÄtgÀrder inom konstruktion, produktion eller inköp, kanske i kombination med en redesign, kan utstrÀcka produktens livstid med ett antal Är och ge den ett andra liv, ofta med goda marginaler.

Resurser och muskler till smÄföretagen
Och konceptet har mer att erbjuda. DÀr traditionell outsourcing nÀrmast varit en frÄga för storföretagen, ger intelligent outsourcing betydande vinster Àven för smÄ och medelstora företag, som pÄ detta sÀtt fÄr tillgÄng till resurser och muskler, framför allt nÀr det gÀller utveckling och materialanskaffning.

GÄr det alltsÄ att stanna i Sverige? Ja visst! Genom intelligent outsourcing - med samarbete mellan uppdragsgivare och leverantörer i vad som nÀrmast kan liknas vid konsortier, och med inslag av lÄgkostnadsproduktion dÀr sÄ krÀvs - kan just de fördelar vinnas som tappas lÀngs vÀgen till avlÀgsna produktionslÀnder. Till gagn för innovationsförmÄga, totalekonomi och flexibilitet.

Jonas Eklind, VD Kitron AB
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2