Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Martin Linder Krönikor | 25 november 2005

Design for eXcellence

DfX eller "Design for Excellence" som det lÀses ut, Àr ett brett begrepp som förutsÀtter att man tidigt i produktens utvecklingsfas tar in aspekter som producerbarhet, testbarhet och/eller total kostnadsbild.
För smÄ och mellanstora företag med produkter vars tillverkning Àr utlagd till partners uppstÄr problem eftersom de oftast sjÀlva inte har den kunskapen kring produktion som krÀvs. Nyckeln till framgÄng Àr samarbete. Artikeln ger förslag pÄ hur ett gemensamt projekt skall struktureras och planeras. En metod som garanterar att alla delar av produkten blir beaktade presenteras i korthet.

Vi som regelbundet lÀser elektronikpressen har under de senaste Ären blivit vana att se förkortningar i stil med "DfM", "DfA" och "DfT". Det har uppstÄtt en uppsjö av mer eller mindre kreativa förkortningar av denna typ. Det stÄr för olika "Design for-" aktiviteter sÄsom t.ex. "Design for Manufacturing" och "Design for Assembly". Att de har börjat dyka upp sÄ frekvent i pressen Àr ett symptom pÄ hur viktigt det har blivit att tidigt i produktens utvecklingsstadium ta hÀnsyn till produktionsaspekter för att hÄlla ner den totala kostnaden.

Med de korta marknadsfönster som vi ser pÄ den globala elektronikmarknaden idag Àr det extremt viktigt att produkten Àr rÀtt frÄn början. Detta faktum tillsammans med korta "time to market" stÀller krav pÄ en effektiv produktutvecklingsprocess. FrÄgan som uppkommer Àr hur vi framgÄngsrikt inkorporerar dessa aspekter i projekten. SvÄrigheten Àr ofta att kunskaperna sitter hos andra personer Àn de som i normala fall finns pÄ en R&D avdelning i ett litet eller ett mellanstort produktÀgarföretag dÀr produktionen sker hos en extern kontraktstillverkare. Svaret Àr samarbete.

DfX
DfX, eller "Design for eXcellence" som det lÀses ut, Àr ett stort begrepp som innefattar "Design for Manufacturing", "Design for Test", "Design for Quality", "Design for Cost" och alla andra designaspekter som man kan komma upp med. Bredden Àr vad som gör begreppet svÄrhanterligt och pÄ samma gÄng gör det kraftfullt. Genom att betrakta olika "Design for-" projekt kan man hitta en hel del generella sanningar som gÄr att utnyttja för att hitta ett effektivt och framgÄngsrikt arbetssÀtt.

Man kan börja med att konstatera att den minsta gemensamma nÀmnare för dessa olika typer av designprojekt Àr att de Àr fokuserade pÄ en produkt eller en produktfamilj. Vidare tenderar projekten att vara av sÄ pass stort arbetsinnehÄll och av relativt hög komplexitet att de kunskaper som behövs sÀllan eller aldrig finns i en och samma person. Den kunskap och de erfarenheter som behövs i den projektgrupp som sÄledes behöver tillsÀttas mÄste noga övervÀgas innan projektstart. Arbetet i projektgruppen mÄste struktureras pÄ ett sÄdant sÀtt att inga delar av produkten blir förbisedda. Det Àr ocksÄ vÀldigt viktigt att man inte hamnar i ett tillstÄnd av suboptimeringar utan att gruppen under hela projektet har det globala mÄlet i sikte.

Produkten kan vara i olika stadier av sin livscykel sÄsom utvecklingsfasen, prototypfasen, förseriefasen eller i serieproduktionsfasen. Detta Àr viktigt eftersom det pÄverkar vilka frihetsgrader för förÀndringar som finns för projektet. Naturligtvis Àr det enklare och billigare att införa en vÀsentlig konstruktionsförÀndring i utvecklings- och prototypfasen Àn i serieproduktionsfasen.

Projektgruppen
Den massiva kunskapen om produktens konstruktion, historia och marknad finns hos produktÀgaren. NÀr det kommer till produktion, test och kvalitet sitter dÀremot kunskapen inom producentens vÀggar. Detta Àr viktigt att beakta nÀr man sÀtter ihop projektgruppen. Vi kan konstatera att framgÄngen för DfX projektet Àr viktigt för bÄde för produktÀgare och producenten. SÄledes har bÄda parter starka incitament att deltaga aktivt i projektet.

HÀr Àr ett exempel pÄ hur en framgÄngsrik projektgrupp för att driva ett DfX projekt med inriktning att sÀnka den totala kostnadsbilden för en produkt inom segmentet industrielektronik.


Organisationen hos en framgÄngsrik DfX grupp

Gruppen bestod av en projektledare, en produktionsexpert, en person som deltog i diskussionen kring alternativa byggsÀtt, en person som hade lÄng erfarenhet av produktion för industrielektroniksegmentet, en person som hade varit med under hela produktens historia, en av konstruktörerna och produktchefen med mycket god insikt i marknadens önskemÄl och behov.

En alldeles uppenbar risk för projektet Àr att det resulterar i ett antal förÀndringar som var och en verkar positiva men att det sammantaget inte gynnar projektets globala mÄl. Det enklaste sÀttet att försÀkra sig mot sÄdana sÄkallade suboptimeringar Àr att ha en person vars uppgift i projektet Àr att hela tiden behÄlla helikopterperspektivet. Förslagsvis Àr denna person vÀl insatt i produkten och har eller har haft en ledande roll avseende utvecklingen eller produktionen av produkten tidigare.

Projektet
FramgÄngen i dessa projektet beror till stor del pÄ den gemensamma kreativiteten i gruppen. Ett bra sÀtt att fÄ fram det kreativa tÀnkandet hos deltagarna Àr att starta projektet med ett möte för öppna diskussioner med produkten i fokus. PÄ sÄ sÀtt fÄr projektet en snabb start. För att det inte skall spÄra ur helt Àr det bra att projektledaren ser till att ha nÄgon typ av struktur pÄ mötet. Den metod som visat sig mest framgÄngsrik Àr att fokusera pÄ produkten (ett verkligt exemplar) men att samtidigt systematiskt arbeta sig igenom alla ingÄende delar med utgÄngspunkt frÄn BOM-listan (Bill Of Material). UtifrÄn BOM-listan upprÀttas ett verktyg dÀr gruppen kan notera vilka ÄtgÀrder som skall tas för var och en av komponenterna och vem som Àr ansvarig att dessa utförs. Denna metod utgör en garanti för att gruppen inte skall missa nÄgon del eller komponent av produkten. SvÄrigheten Àr att inte fastna i suboptimering utan att hela tiden hÄlla projektets huvudmÄl i sikte.


Verktyg för DfX projekt i form av ett Excel ark baserat pÄ produktens BOM-lista

Som tidigare beskrivits startas projekten genom ett startmöte dÀr en mÀngd idéer och tÀnkbara förÀndringar kommer fram. NÀsta steg Àr att analysera vilka konsekvenser förÀndringarna innebÀr, bÄde med avseende pÄ den aktuella designparametern (producerbarhet/test/kostnad etc.) och med avseende pÄ hur utförbar förÀndringen Àr. Detta kan diskuteras igenom pÄ startmötet i mÄn av tid, annars Àr detta en uppgift som respektive deltagare kan utföra var för sig. Denna fas kallar vi "feasibility evaluation".


De olika stegen i projektet

DÀrefter Àr det dags för ytterligare ett möte under liknande omstÀndigheter som tidigare, mötet skall uppmuntra öppna diskussioner. Under detta möte som vi kallar "Selection" bestÀms det vilka av de föreslagna Àndringarna som man skall gÄ vidare med. Det Àr ocksÄ viktigt att lÀmna utrymme för att lyfta fram ytterligare idéer. Detta har visat sig mycket vÀrdefullt eftersom alla nu har haft möjlighet att fundera var och en för sig. Det har ofta visat sig att det vid detta tillfÀlle i projektet har kommit fram de idéer som burit mest frukt.

Det arbete som dÀrefter skall göras handlar om att samla ihop vilka förÀndringar som skall utföras, varför och hur det skall ske. HÀr innefattas att ta fram underlag för fullstÀndiga offertförfrÄgningar, lyfta fram eventuella verktygskostnader eller andra investeringar som blir nödvÀndiga.

Efter det avslutande sammanfattningsmötet börjar det verkliga ingenjörsarbetet med att faktiskt införa alla Àndringar och verifiera att det fÄr de önskade effekterna i produktion.

Vi har tidigare gjort bedömningen att eftersom DfX-projekt av denna omfattning krÀver sÄ pass stor erfarenhet inom en mÀngd olika discipliner Àr det först nu vi pÄ NOTE kÀnner oss trygga i att erbjuda vÄra kunder denna tjÀnst pÄ bred front. Detta tack vare att vi vuxit sÄ kraftigt de senaste Ären att vi nu har mer Àn 10 000 manÄr i erfarenhet att dela med oss av.

Att det Àr en ny tjÀnst innebÀr i sin tur att det Àr svÄrt att med statistik visa pÄ dess effekter och styrkor. Vi har dÀremot utfört ett internt projekt pÄ en av vÄra kunders produkter för att sjÀlva lÀra oss hur vi skall strukturera arbetet med DfX.

Den aktuella produkten Àr en plastbox innehÄllande styrelektronik. Det lÄter enkelt men den utvecklar en hel del vÀrme och har strÀnga krav pÄ sin miljötÄlighet. Vidare Àr det kraftelektronik vilket innebÀr att det Àr en hel del kablage som skall formas och fixeras. Resultatet av projektet var att vi lyckades reducera antalet mekanikdetaljer frÄn 17 till 11 st, testtiden frÄn 48 till 22 sekunder, den manuella produktionstiden frÄn ca 5 till strax över 3 minuter och med sÀnkningar i materialet resulterade detta i en kostnadssÀnkning för kundens rÀkning med ca 40 %. Investeringarna i form av nya verktyg, hÄrdvara för test och fixturer för effektivare produktion uppgick till ca 1 500 kkr. RÀknar vi pÄ kundens prognoser för 2006 visar det sig att DfX projektet inklusive dess följande nödvÀndiga investeringar betalade sig pÄ ett par mÄnader.

Martin Linder, NOTE AB
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1