Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2006

45 bort från Elektromekan

Elektromekan flyttar produktion till lågkostnadsländer och anpassar personalstyrkan.
Marknaden för kontraktstillverkning av elektronik har under de senaste åren kännetecknats av betydande variationer i efterfrågan. Detta har speciellt karaktäriserat telekommarknaden som de senaste åren varit Elektromekans största marknadsområde. För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet.

Under 2005 gjordes bedömningen att en av bolagets volymprodukter, kretskort till batterier för mobiltelefoner, på grund av nyutvecklad teknik successivt skulle fasas ut under 2005 och 2006. Leveransvolymerna har under 2006 minskat snabbare än beräknat. Tillväxten inom industrisegmentet har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna.

Prispressen är idag stor inom elektroniktillverkning. Flera kunder ställer krav på att produkterna ska tillverkas i så kallade lågkostnadsländer. För att anpassa Elektromekan till marknadens ökade krav kommer tillverkningen av flera arbetsintensiva produkter nu att flyttas till bolagets produktionspartners i lågkostnadsländer. Ytterligare satsningar i kompetensutveckling kommer också att genomföras för att långsiktigt stärka konkurrenskraften.

Efter översyn av verksamheten har bolaget beslutat att varsla 45 medarbetare om uppsägning. Varslet omfattar både tjänstemän och kollektivanställda.

Elektromekan är en av Sveriges större kontraktstillverkare av elektronik. Verksamheten är inriktad mot produkter inom mobil kommunikation och kunder inom verkstadsindustrin.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1