Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 februari 2006

Acte ökar resultatet

Lagercrantzkoncernens nettoomsättning för de första nio månaderna 1 april – 31 dec 2005 ökade till 1 177 MSEK (1 157). En resultatförbättring sågs fortsatt i division Electronics jämfört med föregående år tack vare genomförda förbättringar avseende produktmix och kostnadsneddragningar samt effektivisering av verksamheterna.
Under tredje kvartalet, 1 oktober – 31 december 2005, uppgick nettoomsättningen till 405 MSEK (387). Rörelseresultatet under april - december 2005/06 ökade till 42 MSEK (4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 3,6 % (0,3). Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 13 MSEK (4).

Nettoomsättningen inom affärsområdet Electronics (där bland annat ACTE ingår) för perioden 1 april – 31 december 2005 uppgick till 628 MSEK (658), varav under det tredje kvartalet 214 MSEK (198). Rörelseresultatet förbättrades till 14 MSEK (-11), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,2 %. Under det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 3 MSEK (-1). Resultatet i divisionen är väsentligen bättre än föregående år. Detta har åstadkommits tack vare kostnadsneddragningarna under föregående år samt genom den pågående effektiviseringen av verksamheten och förändringen av produktmix med högre marginaler som följd.

Arbetet inom divisionen är inriktat på att skapa lönsamhet och förutsättningar för långsiktig tillväxt. Detta skall åstadkommas genom en
hög grad av decentralisering där bolagen i divisionen ges ett stort ansvar att bygga en lönsam och marknadsledande position på sin lokala marknad. Arbetet med att se över produktmixen, med bland annat en högre andel sammansatta produkter och en högre grad av lösningsförsäljning intensifieras nu med den tydliga ambitionen att förbättra marginalerna i kombination med ökad omsättning.
Den positiva trenden i orderingång fortsatte under perioden. Under tredje kvartalet ökade orderingången jämfört med föregående år och även i jämförelse med tidigare kvartal under innevarande räkenskapsår. Framför allt ses en positiv utveckling i Norden, Polen och UK inom områdena trådlös industriell kommunikation och inbyggda system.

Nettoomsättningen inom affärsområdet Production Services (där bland annat Kablageproduktion i Västerås AB ingår) för perioden april – december 2005 ökade till 169 MSEK (154). Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (11) och rörelsemarginalen minskade något till 6,5 %. För det tredje kvartalet minskade nettoomsättningen till 51 MSEK (58) och rörelseresultatet till 2 MSEK (5). Orderingången för perioden april – december 2005 var i nivå med föregående år. För resterande del av året förväntas en omsättning i nivå med det senaste kvartalet och en fortsatt god lönsamhet.

Nettoomsättningen för affärsområdet Communication under niomånadersperioden till och med december 2005 ökade till 48 MSEK (44), varav under det tredje kvartalet 17 MSEK (13). Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (0), motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 % (0,0 %). Under kvartal tre uppgick rörelseresultatet till 0 MSEK (-1). Försäljningen jämfört med föregående år ökade. Framför allt sågs en
klar förbättring under det tredje kvartalet. Försäljningsframgångar sågs främst inom bredbandsområdet men även inom IP-telefoniområdet har ett antal förstudier genomförts med lyckat resultat. För resterande del av året spås en fortsatt omsättnings- och resultatförbättring jämfört med föregående år.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1