Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 februari 2006

Acte ökar resultatet

Lagercrantzkoncernens nettoomsĂ€ttning för de första nio mĂ„naderna 1 april – 31 dec 2005 ökade till 1 177 MSEK (1 157). En resultatförbĂ€ttring sĂ„gs fortsatt i division Electronics jĂ€mfört med föregĂ„ende Ă„r tack vare genomförda förbĂ€ttringar avseende produktmix och kostnadsneddragningar samt effektivisering av verksamheterna.
Under tredje kvartalet, 1 oktober – 31 december 2005, uppgick nettoomsĂ€ttningen till 405 MSEK (387). Rörelseresultatet under april - december 2005/06 ökade till 42 MSEK (4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 3,6 % (0,3). Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 13 MSEK (4).

NettoomsĂ€ttningen inom affĂ€rsomrĂ„det Electronics (dĂ€r bland annat ACTE ingĂ„r) för perioden 1 april – 31 december 2005 uppgick till 628 MSEK (658), varav under det tredje kvartalet 214 MSEK (198). Rörelseresultatet förbĂ€ttrades till 14 MSEK (-11), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,2 %. Under det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 3 MSEK (-1). Resultatet i divisionen Ă€r vĂ€sentligen bĂ€ttre Ă€n föregĂ„ende Ă„r. Detta har Ă„stadkommits tack vare kostnadsneddragningarna under föregĂ„ende Ă„r samt genom den pĂ„gĂ„ende effektiviseringen av verksamheten och förĂ€ndringen av produktmix med högre marginaler som följd.

Arbetet inom divisionen Àr inriktat pÄ att skapa lönsamhet och förutsÀttningar för lÄngsiktig tillvÀxt. Detta skall Ästadkommas genom en
hög grad av decentralisering dÀr bolagen i divisionen ges ett stort ansvar att bygga en lönsam och marknadsledande position pÄ sin lokala marknad. Arbetet med att se över produktmixen, med bland annat en högre andel sammansatta produkter och en högre grad av lösningsförsÀljning intensifieras nu med den tydliga ambitionen att förbÀttra marginalerna i kombination med ökad omsÀttning.
Den positiva trenden i orderingÄng fortsatte under perioden. Under tredje kvartalet ökade orderingÄngen jÀmfört med föregÄende Är och Àven i jÀmförelse med tidigare kvartal under innevarande rÀkenskapsÄr. Framför allt ses en positiv utveckling i Norden, Polen och UK inom omrÄdena trÄdlös industriell kommunikation och inbyggda system.

NettoomsĂ€ttningen inom affĂ€rsomrĂ„det Production Services (dĂ€r bland annat Kablageproduktion i VĂ€sterĂ„s AB ingĂ„r) för perioden april – december 2005 ökade till 169 MSEK (154). Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (11) och rörelsemarginalen minskade nĂ„got till 6,5 %. För det tredje kvartalet minskade nettoomsĂ€ttningen till 51 MSEK (58) och rörelseresultatet till 2 MSEK (5). OrderingĂ„ngen för perioden april – december 2005 var i nivĂ„ med föregĂ„ende Ă„r. För resterande del av Ă„ret förvĂ€ntas en omsĂ€ttning i nivĂ„ med det senaste kvartalet och en fortsatt god lönsamhet.

NettoomsÀttningen för affÀrsomrÄdet Communication under niomÄnadersperioden till och med december 2005 ökade till 48 MSEK (44), varav under det tredje kvartalet 17 MSEK (13). Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (0), motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 % (0,0 %). Under kvartal tre uppgick rörelseresultatet till 0 MSEK (-1). FörsÀljningen jÀmfört med föregÄende Är ökade. Framför allt sÄgs en
klar förbÀttring under det tredje kvartalet. FörsÀljningsframgÄngar sÄgs frÀmst inom bredbandsomrÄdet men Àven inom IP-telefoniomrÄdet har ett antal förstudier genomförts med lyckat resultat. För resterande del av Äret spÄs en fortsatt omsÀttnings- och resultatförbÀttring jÀmfört med föregÄende Är.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2