Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 februari 2006

Rekordår för LEAB

2005 blev ett nytt rekordår för LEAB. För helåret 2005 ökade omsättningen med 24% till 244 mkr.
För många av branschens aktörer har 2005 varit ett tungt år, men inte för LEAB. Omsättningen ökade 2005 till 244 mkr (196 mkr). En omsättningsökning på hela 24%.

Det finns flera bakomliggande orsaker till den starka utvecklingen.
- Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och en av anledningarna till den kraftiga tillväxten är att vi lyckats vidareutveckla och fördjupa samarbetet med flera av våra stora kunder under 2005, säger LEABs VD Erik Svedmark. -Det visar att våra kunder har förtroende för oss och att de uppskattar vårt sätt att jobba, fortsätter han.

2005 har även resulterat i flera nya kunder för LEAB. Erik Svedmark hoppas att de under 2006 ska utvecklas lika positivt som flera av de befintliga kunderna gjorde under 2005. LEABs målsättning är att ha en tillväxt över branschen i övrigt och att fortsätta att ta marknadsandelar.

Även Tallinn-fabriken har spelat en viktig roll i den positiva utvecklingen. Personalstyrkan har nära nog fördubblats vid fabriken i Tallinn sedan etableringen sommaren 2004.

2004 gjorde LEAB ett resultat efter finansiella poster på närmare 12 mkr. Det mesta tyder på att 2005 blir minst lika bra resultatmässigt.

- 2005 ser onekligen bra ut även resultatmässigt, fortsätter Erik Svedmark. Resultatet koncernredovisas i vårt moderbolag Sorb industri, varför jag inte kan uttala mig mer i detalj i dagsläget, men jag kan i alla fall säga så mycket som att det bör bli minst i nivå med 2004 års resultat.

Erik Svedmark vill också passa på att tacka alla medarbetare för deras insatser under 2005.

- De har gjort ett fantastiskt jobb och har stor del i framgången, avslutar Erik Svedmark.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2