Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 februari 2006

Internationalisering nästa för Partnertech

Utlandsförvärv och nya order skapar förutsättningar för fortsatt internationalisering för Partnertech. Nettoomsättningen ökade till SEK 2 013,9 miljoner för 2005 (1 737,6). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 53,2 miljoner (43,8).
Partnertech har nu släppt sitt bokslut för 2005. Nettoomsättningen ökade till SEK 2 013,9 miljoner (1 737,6). Rörelseresultatet uppgick under perioden till SEK 88,1 miljoner (73,5). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 53,2 miljoner (43,8).

Trenden att industriföretag lägger ut produktion till kontraktstillverkare som PartnerTech ökar. Behovet avser ofta enbart tillverkning. Under senare år har ett större ansvar genom hela produktlivcykeln, med produktutveckling, industrialisering och konstruktionsrationalisering, fått en ökad efterfrågan. Företag som köper dessa tjänster är allt från stora verkstadsföretag till mindre
utvecklingsföretag. Fokus ligger främst på att sänka kostnader, minska kapitalbindning och korta ner tiden från produktidé till marknadslansering.

Det sker stora förändringar i branschen för kontraktstillverkning. Trenden är att aktörerna nischar sig mot olika teknikområden eller kundsegment och specialiserar sig mot industri- eller konsumentprodukter. Flera av de större kontraktstillverkarna har de senaste åren valt att inrikta sig på mycket storskalig produktion för till exempel konsumentprodukter och IT- och telekom-områdena. En följd av detta är att man avyttrat sina industridelar. Branschen inom vilken kontraktstillverkare verkar, har delats upp i två segment. Det ena, oftast bestående av stora asiatiska eller amerikanska
kontraktstillverkare, är helt fokuserad på storskalig produktion för till exempel konsumentrelaterade produkter. Det andra segmentet omfattar mellanstora och mindre kontraktstillverkare som inriktar sig på verkstadsindustrin, medicinsk teknik och övriga OEM (original equipment manufacturers).

PartnerTech har en stark position på det senare segmentet och är inom området industriprodukter en av Europas ledande kontraktstillverkare. Aktuella teknikområden är elektronik, mekanik och kombinationen mekatronik.

PartnerTechs förmåga att hantera stora komplexa projekt kombinerat med kompetensen inom mekatronik har skapat en unik position som möjlig partner när det gäller att hantera mycket stora och komplexa helhetsåtaganden. Det är här som PartnerTech mött ett nytt och växande marknadsbehov och vunnit sina största uppdrag och order under 2005.

Det faktum att kunderna efterfrågar ett allt större tjänsteutbud och service på flera geografiska marknader gagnar PartnerTechs utveckling. Konkurrenssituationen är också relativt gynnsam. Få andra aktörer kan erbjuda motsvarande breda tjänsteutbud som PartnerTech kombinerat med en bred internationell täckning.

Den underliggande efterfrågan på de kundmarknader där PartnerTech är verksamt har som helhet varit relativt stabil under året.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1