Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 februari 2006

Flexlink ser högre orderingång

Både omsättning och orderingång ökade jämfört med 2004 trots en oväntat låg orderingång under tredje kvartalet.
Orderingång, omsättning och resultat förbättrades kraftigt mot slutet av året och orderstocken låg på en hög nivå inför 2006. I Asien ökade orderingången med 65% och marknadspositionen inom livsmedelsindustrin förstärktes generellt. Omfattande produktlanseringar genomfördes i slutet av året, vilket väntas ge resultat under 2006.

- Omsättningen uppgick till 1 154 Mkr (1 137).
- Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 106 Mkr (135). EBITA marginalen uppgick till 9% (12%). Justerat för omstruktureringskostnader och andra exceptionella poster uppgick EBITA till 135 Mkr (153) och den justerade EBITA marginalen till 12% (13%).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 90 Mkr (118). Resultat före skatt uppgick till 58 Mkr (86) och årets resultat till 47 Mkr (49).
- Skuldsättningsgraden uppgick till 1,2 (1,5) vid årets slut och soliditeten var 31% (30%).
- Varulagret hölls på en nivå av 4% (4%) av omsättningen.
- Jämförelsetalen för 2004 har omräknats enligt under året införda IFRS redovisningsprinciper.

Finansiell information enligt ovan avser FlexLink AB-koncernen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1