Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 februari 2006

Nästa generation av styr-<br>system för GE Healthcare

Data Respons har på uppdrag av GE Healthcare Technologies deltagit i utvecklingen av ett nytt styrsystem för företagets partikelaccelerator.
Instrumentet, som kallas cyklotron, producerar kortlivade, radioaktiva isotoper, som tillsättes en sockerlösning och injiceras i patienter. Eftersom cancertumörer har ett högt energibehov, ökar koncentrationen av isotoper i vävnaden, och nivån kan därmed ”avläsas” med en PET-kamera. När cancertumören och eventuella metastaser har lokaliserats, kan korrekt behandling sättas in av läkare, vilket avsevärt ökar patientens möjligheter att bli frisk.

GEMS PET Systems AB (GEMS) i Uppsala utvecklar och tillverkar sådana cyklotroner. Styr- och mätelektroniken utvecklades ursprungligen för 10–15 år sedan och var mogen för uppgradering, förklarar Anders Lindberg, inköpare hos GEMS. – För det första är processorkorten och andra viktiga komponenter inte längre i produktion, säger Lindberg. För det andra måste vi anpassa oss efter EU:s miljödirektiv om blyfri elektronik, som träder i kraft till sommaren. Dessutom har det skett en betydande teknisk utveckling under de senaste åren, och potentialen för att minska kostnaderna för komponenter, produktion och eftermarknad är betydande. En bonus är att vi dessutom kan minska storleken på själva styrsystemet.

Programvaran för cyklotronen är ursprungligen skriven för ett klassiskt realtidsoperativsystem (VxWorks). Utvecklingen med allt snabbare processorer gör att många applikationer inte lägre har stränga realtidskrav. Ett vanligt PC-kort som kör Linux i kombination med en FPGA som tar hand om de mest tidskritiska uppgifterna ger nu tillräckliga prestanda till en mycket lägre totalkostnad för både maskin- och programvara.

Uppdraget till Data Respons blev därmed inte bara att lansera en teknisk lösning utan även att ombesörja besparingar. Data Respons ska utveckla tre olika prototypsystem och utarbeta konstruktionsoch produktionsunderlag för massproduktion. – Eftersom applikationsutveckling och kundrelationer är den egentliga kärnkompetensen, hade GEMS tidigt bestämt att utvecklingen av det nya styrsystemet skulle lämnas bort till andra. I den lösning från oss som de valde, har vi kombinerat ett standard-processorkort som programmeras i Linux med en kraftfull FPGA som styr alla in- och utdata. På det sättet får kunden ett billigt och flexibelt system som enkelt kan anpassas, och som också ger utrymme för utbyggnad, säger Peter Wikström, Key Account Manager hos Data Respons AB.

En förutsättning för uppdraget var att Data Respons lösningar skulle uppfylla kraven i EU:s nya direktiv, de så kallade RoHS- och WEEE-direktiven. Den viktigaste konsekvensen av direktiven är att bly, som traditionellt ingår i lödtenn, inte längre kan användas i elektronik. – Elektronikindustrin jobbar hårt med att anpassa produkter och produktion, men trots att direktivet snart träder i kraft är arbetet med att hitta tillfredsställande ersättningar långt ifrån färdigt, berättar Wikström. Risken med att välja produkter av äldre konstruktion är att dessa aldrig kommer att bli kompatibla eftersom producenterna inte klarar det eller för att de helt enkelt stoppar produktionen.

Det finns visserligen flera branscher och applikationer som är undantagna från RoHS, till exempel medicin, telekom och försvar. Dessa branscher kommer ändå att indirekt påverkas när majoriteten övergår till blyfria komponenter. Alla standardkomponenter som Data Respons har valt för denna lösning är redan i dag RoHs-/WEEE-kompatibla.

Data Respons tog sig an uppgiften från GEMS förra sommaren. Förutom de rent tekniska beskrivningarna finns en detaljerad projektplan utarbetad. Den beskriver i detalj alla delmoment i arbetet, möjliga risker och ger en översiktlig funktionsbeskrivning av det nya systemet. En projektplan som uppdateras fortlöpande utarbetas gemensamt av de båda parterna.

Men det är inte bara komponenterna som ska fungera bra tillsammans. Även på det personliga planet måste allt fungera för att resultaten ska bli bra. Därför fick projektet bland annat en flygande start med en gemensam kick-off. – Med ömsesidig tillit och utrymme för öppen kommunikation från första stund tar vi oss an möjliga problem på ett offensivt sätt. Vi har fått full tillgång till GEMS system, programvara och personal, och kan ha Data Respons-personal på plats i deras lokaler. Detta gör det inte bara enklare att utväxla nödvändig kunskap, utan gör också arbetet betydligt mer effektivt, avslutar Wikström.

Uppdraget väntas avslutas under innevarande kvartal. GEMS planerar att starta massproduktion under andra halvåret 2006.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1