Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 februari 2006

Elektromekan backade 2005

Elektromekans nettoomsÀttning under Är 2005 minskade med 33 procent och uppgick till 390 mkr (584). Rörelseresultatet uppgick till -2,4 mkr (26,9) och har pÄverkats negativt med 5 mkr av nedskrivningar av fordringar och lager pÄ grund av att en kund försattes i konkurs under Äret.
Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 procent (4,6). OrderingÄngen under Äret var i nivÄ med leveransvolymen och uppgick till 387 mkr (567). Elektromekans moderbolag Westergyllen rÀknar med att leveransvolymerna till telekommarknaden minskar redan under det första kvartalet 2006, vilket ocksÄ bedöms medföra att Elektromekans nettoomsÀttning för helÄret 2006 minskar.

Elektromekans moderbolag Westergyllen skriver i sin Ärsrapport att marknaden för kontraktstillverkning av elektronik under det senaste Ären kÀnnetecknats av betydande variationer i efterfrÄgan. Detta har speciellt karaktÀriserat telekommarknaden som de senaste Ären varit Elektromekans största marknadsomrÄde. För att möta en minskad efterfrÄgan frÄn telekommarknaden har Elektromekan de senaste Ären satsat ökade resurser mot industrisegmentet. TillvÀxten inom industrisegmentet har Ànnu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. LÀgre efterfrÄgan och ökad konkurrens frÄn tillverkare i lÄgkostnadslÀnder har inneburit minskade leveransvolymer under Äret. PÄ grund av nyutvecklad teknik har en av volymprodukterna de senaste Ären, kretskort till mobiltelefonbatterier, successivt fasats ut under 2005 och början av 2006. Tillverkningen av flera arbetsintensiva produkter kommer under 2006 att flyttas till Elektromekans produktionspartners i lÄgkostnadslÀnder. Efter översyn av verksamheten har bolaget i februari 2006 beslutat att varsla 45 medarbetare om uppsÀgning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2