Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 februari 2006

Elektromekan backade 2005

Elektromekans nettoomsättning under år 2005 minskade med 33 procent och uppgick till 390 mkr (584). Rörelseresultatet uppgick till -2,4 mkr (26,9) och har påverkats negativt med 5 mkr av nedskrivningar av fordringar och lager på grund av att en kund försattes i konkurs under året.
Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 procent (4,6). Orderingången under året var i nivå med leveransvolymen och uppgick till 387 mkr (567). Elektromekans moderbolag Westergyllen räknar med att leveransvolymerna till telekommarknaden minskar redan under det första kvartalet 2006, vilket också bedöms medföra att Elektromekans nettoomsättning för helåret 2006 minskar.

Elektromekans moderbolag Westergyllen skriver i sin årsrapport att marknaden för kontraktstillverkning av elektronik under det senaste åren kännetecknats av betydande variationer i efterfrågan. Detta har speciellt karaktäriserat telekommarknaden som de senaste åren varit Elektromekans största marknadsområde. För att möta en minskad efterfrågan från telekommarknaden har Elektromekan de senaste åren satsat ökade resurser mot industrisegmentet. Tillväxten inom industrisegmentet har ännu inte kunnat kompensera de minskade volymerna inom telekom. Lägre efterfrågan och ökad konkurrens från tillverkare i lågkostnadsländer har inneburit minskade leveransvolymer under året. På grund av nyutvecklad teknik har en av volymprodukterna de senaste åren, kretskort till mobiltelefonbatterier, successivt fasats ut under 2005 och början av 2006. Tillverkningen av flera arbetsintensiva produkter kommer under 2006 att flyttas till Elektromekans produktionspartners i lågkostnadsländer. Efter översyn av verksamheten har bolaget i februari 2006 beslutat att varsla 45 medarbetare om uppsägning.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2