Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 23 februari 2006

EG Electronic Comp. utvecklas positivt

Under fjärde kvartalet har det inom ElektronikGruppens affärsområde EG Electronic Components genomförts personalreduktioner för att möta nedgången i efterfrågan på passiva komponenter. Den nybildade affärsenheten EG Display & System erhöll under fjärde kvartalet ett flertal större ordrar.
Dessa ordrar ligger inom området medicinteknisk utrustning, handhållna datorer samt industriappplikationer från kunder i Norden och Polen. Även övriga verksamheter inom affärsområdet förväntas utvecklas i en positiv riktning.

Affärsområdets omsättning uppgick till 421 (432) Mkr. Orderingången uppgick till 431 (430) Mkr. Resultatet efter finansnetto minskade till 11,3 (15,2) Mkr. Under årets sista kvartal ökade resultatet efter finansnetto med 2,5 Mkr jämfört med samma period föregående år.

För att bättre kunna koordinera resurserna inom industrisegmentet har ElektronikGruppen från och med den 1 juli 2005 överfört elektromekaniken inom EG Components till affärsområdet EG Electromechanics. Härigenom omallokeras cirka 20 Mkr i årsomsättning till EG Electromechanics.

EG Electromechanics
Affärsområdet säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden. Affärsområdets omsättning ökade till 84 (68) Mkr. Orderingången ökade till 83 (62) Mkr. Ökningen förklaras till viss del av överflyttad verksamhet från EG Components. Resultatet efter finansnetto minskade till 10,7 (12,3) Mkr, varav kommissionsintäkter utgjorde 5,0 (4,6) Mkr. Resultatet har belastas med lagernedskrivningar på 0,5 Mkr, hänförliga till de nya ROHS-direktiven.

Resultatminskningen hänför sig dessutom till högre kostnader som en följd av satsningar på ökade säljresurser inom affärsområdets båda marknadssegment Kommersiella fordon och Industri.
Affärsområdet förväntas uppvisa en positiv försäljningsutveckling.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-04-25 11:14 V9.5.0-2