Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 februari 2006

Scanditrons stenciler utvecklas positivt

ElektronikGruppens affärsområde EG Production Technology, där bland annat Scanditron ingår, minskade omsättningen till 95 (107) Mkr. Orderingången minskade till 85 (95) Mkr.

Resultatet efter finansnetto ökade till 7,5 (5,8) Mkr. Av resultatförbättringen hänför sig ca 1 Mkr till avyttringen av aktier i intressebolaget Sincotron Oy. Försäljningsorganisationen har under året förstärkts med säljresurser inom förbrukningsartiklar och utbildning. Andra halvåret inleddes med en viss avmattning i efterfrågan på produktionsutrustning framför allt på den svenska marknaden. Resultat efter finansnetto ökade med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Övriga verksamheter och framförallt stencil fortsätter att utvecklas positivt i både Sverige och Finland.
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-1