Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 april 2006

AudioDev varslar 25

AudioDev, tillverkare av testutrustning för optiska medier, genomför en effektivisering av verksamheten. Som en konsekvens av detta varslar AudioDev 25 tjänster och inleder omgående fackliga förhandlingar.

AudioDev gör bedömningen att marknaden för optisk media kommer fortsätta att växa, främst tack vare introduktionen av den tredje generationen optisk media, blå-laser. Trots detta anser AudioDev att marknaden för optisk media går in i en kommersiellt mer mogen fas. AudioDevs bedömning är att efterfrågan på DVD-testare kommer att minska i förhållande till tidigare års volymer, samtidigt som den nya generationens testare, blå-laser-testare, förväntas efterfrågas i lägre antal än tidigare generationers testare. En totalt sett minskad volymefterfrågan på testare skall dock ses i ljuset av en högre prisbild på marknaden. Effektiviseringarna uppstår framför allt som en konsekvens av att de nya testarna medför såväl minskad produktionstid som garantihantering. AudioDev ser även möjligheter till besparingar i interna stödprocesser. Sammantaget uppskattas effektiviseringsinsatserna motsvara en övertalighet på cirka 25 tjänster. "Vår globala marknadsandel inom testutrustning för optiska medier uppgår idag till cirka 50 procent. Även om vi bedömer att marknaden kommer att fortsätta växa och att vi kommer att ta nya marknadsandelar, genomför vi den här åtgärden för att säkerställa framtida kassaflöden. De konsekvenser åtgärden får för vår personal gör det självklart till ett smärtsamt beslut att påbörja denna process", säger Christer Sjöström, VD på AudioDev Neddragningarna kommer att ske i Malmöverksamheten och huvudsakligen inom produktion samt inre stödprocesser. Utvecklings- och försäljningsenheter kommer inte att beröras i större utsträckning. Fackliga förhandlingar inleds omgående. Effektiviseringsåtgärderna förändrar inte företagets tidigare fastlagda strategi att bredda verksamheten med kompletterande förvärv.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1