Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 april 2001

Alfaskop tar in 38,9 Mkr via nyemission

It-konsultföretaget Alfaskops styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om 38,9 miljoner kronor. Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid en gammal aktie berättigar till att teckna en ny aktie.
Syftet med emissionen är, enligt ett pressmeddelande, att skapa beredskap för fortsatt affärsutveckling, stärka den finansiella ställningen samt öka trovärdigheten i längre kundåtaganden.
Teckningskursen har fastställts till 10 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat av stämmans godkännande, och styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma inom kort.
Hela emissionen är säkerställd genom garantier.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2