Annons
Annons
Komponenter | 19 april 2001

Fortsättning av projekt Svenska FUSE

Vinnova, före detta Nutek, har beviljat finansiering av en fortsättning av projekt Svenska FUSE vars syfte är att stimulera användandet av nya mikroelektronikteknologier hos förstagångsanvändare.
Detta görs genom ett finansiellt stöd av upp till 50% av utvecklingskostnaden. Stödet skall hjälpa företagen att komma över de barriärer som finns i och med övergången till ny teknologi. Detta meddelas i ett pressmeddelande.

Stödet innefattar teknologierna ASIC, både analoga, digitala och mixed-signal, FPGA, PLD, MCM, MST (mikrosystem) och microcontrollers.

Informationsspridning, administration och uppföljning av projektet görs av Acreo AB med Svenska Grindmatriser AB (SGA) som samarbetspartner. Detta samarbete har valts då dessa båda företag har sin expertis inom olika delar av mikroelektronikområdet som kompletterar varandra och leder till en fullständig täckning av de ingående teknologierna.

Det företag som har en befintlig produkt och önskar modernisera den med ny teknologi kan ansöka om stöd. Kriterierna är bland annat att det skall vara första gången som företaget använder den valda teknologin och att företagets kompetens därmed lyfts. Utvecklingen måste också kunna motiveras affärsmässigt.

Det finns utrymme att finansiera starten av 5 projekt år 2001. Den sökande kan erhålla finansiering med maximalt 500 kSEK. Sista datum för ansökningar är den 29 Juni 2001.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1