Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 maj 2006

EIF publicerar villkorsskrivning

Medlemmar i EIF har efterfrågat en villkorsskrivning som kan användas vid de tillfällen man t e x skickar över en konstruktion eller idé för påseende till kunden före en beställning ännu är gjord. För att upplysa om vem som har äganderätten till det som skickas över rekommenderas att följande villkorsskrivning används.
Bilägg gärna den här texten i samma dokument som konstruktionen.

"Översända konstruktion, tillverkningsunderlag, ideér o dyl översändes härmed till mottagande part endast för påseende. Äganderätten till översända dokumentationen är och förblir Leverantörens. Detta innebär att samtliga immateriella samt övriga rättigheter förblir Leverantörens om parterna inte särskilt kommer överens om annat. Den mottagande parten äger inte rätt att använda, kopiera, vidareutveckla, vidareförsälja eller liknande den översända dokumentationen utan att särskild överenskommelse har träffats. Överträdelse häremot kommer att juridiskt beivras."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2