Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 maj 2006

Elekta håller konferens i Seoul

Mellan den 21 och 25 maj hålls den 13:e upplagan av International Gamma Knife Society i Seoul, Korea. Denna vetenskapliga konferens ger gammaknivsanvändare, ledande neurokirurger och strålterapeuter från hela världen en möjlighet att ta del av den senaste forskningen och kliniska utvecklingen inom gammaknivskirurgi.
Under konferensen kommer Kim Dae-jung, republiken Koreas tidigare president och mottagare av Nobels fredspris år 2000, att installeras som hedersordförande, en post han kommer att dela med den förre tjeckiske presidenten Vaclav Havel, som utsågs till hedersordförande vid det 11:e mötet i Prag år 2002.

Strålkirurgi med Leksell Gamma Knife® är den mest avancerade och exakta metoden för icke-invasiv hjärnkirurgi. Genom att sågen och skalpellen ersätts av ultraprecis, fokuserad strålning mot ett väl definierat mål i hjärnan, kan patienten vanligtvis lämna sjukhuset samma dag som behandlingen utförts.

Allt sedan metoden introducerades har gammaknivskirurgi revolutionerat behandlingen av sjukdomar i hjärnan och metoden erbjuds idag av hundratals ledande sjukhus och kliniker i hela världen. Närmare 50 000 patienter behandlas med Leksell Gamma Knife varje år och metoden har ett högt anseende, vilket bevisas av tusentals vetenskapligt granskade artiklar om behandlingseffektivitet, ökad livskvalitet för patienterna och kostnadseffektivitet. Faktum är att ingen alternativ behandlingsmetod har rönt större klinisk acceptans.

”Vi kommer snart att ha tio gammaknivskliniker i Korea och de koreanska neurokirurger som använder sig av denna teknologi, har därigenom haft möjligheten att hjälpa mer än 12 000 koreanska medborgare att genomgå icke-invasiv hjärnkirurgi för olika former av sjukdomar i hjärnan. Detta innebär ett stort framsteg för den koreanska sjukvården”, skriver Kim Dae-jung i sin välkomsthälsning till deltagarna.

Under konferensen kommer deltagarna att kunna välja mellan mer än 240 kliniska presentationer som alla hålls av gammaknivsanvändare. Dessa kommer bl a att visa hur gammaknivskirurgi kan användas för behandling av enskilda eller multipla metastaser i hjärnan, hörselnervstumörer, kärlmissbildningar, funktionella problem som kronisk ansiktssmärta och epilepsi samt vissa ögonsjukdomar.

”Leksell Gamma Knife Society är en vetenskaplig konferens som hålls vartannat år och som är ett viktigt forum för att utbyta kunskaper om den senaste forskningen och utvecklingen inom stereotaktisk strålkirurgi”, säger Dr Dan Leksell, ansvarig för Elektas kliniska forskningsprogram. ”Den öppna andan och det kontinuerliga erfarenhetsutbytet mellan användare ger exempelvis en ny gammaknivsklinik möjligheten att snabbt uppnå samma standard och kunskapsnivå som en mer erfaren klinik, vilket är ett viktigt skäl till gammaknivskirurgins framgång. Genom att de presentationer som hålls vid mötet även kommer att publiceras som en bilaga till the Journal of Neurosurgery, en av de två ledande tidskrifterna inom neurokirurgi, kommer även andra neurokirurger, liksom neurologer, onkologer, otologer och oftalmologer att kunna ta del av de möjligheter som gammaknivskirurgi erbjuder och av den senaste vetenskapliga utvecklingen”, avslutar Dr Leksell.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2