Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 maj 2006

Matchmaking på Electronix

I samband med Electronix Scandinavia på Svenska Mässan i Göteborg anordnar IVF, IRC (Innovation Relay Centres) och EIC (Euro Info Centre) en kontaktdag den 6 september. Kontaktdagen vänder sig till företag, institut och högskolor som arbetar med produktgrupperna Elektronikkomponenter, Elektronikproduktion, Test & Mät samt Embedded Technology.

På kontaktdagen ges möjlighet att boka möten med företag från hela Europa för att antingen erbjuda eller efterfråga ny och innovativ teknik inom dessa och närbesläktade områden. En kontaktdag går till så att man publicerar teknikprofiler (dvs teknikerbjudanden eller teknikfrågor) i en katalog på internet som sedan företag kan boka in tid för möten på ca 30 min med. Om man har eller söker en teknik som man vill erbjuda eller efterfråga så hjälper mässan gärna till med att skriva teknikprofilen. Detta och kontaktdagen är kostnadsfri. Det finns två alternativ för att delta på kontaktdagen: Alt 1. Man kan vara med i Göteborg den 6 september för att själv träffa företag som anmäler intresse och även boka möte med andra. Företagsnamnet kan framgå i profilen om man vill det. (Normalt inom IRC är annars att profilerna är anonyma till att börja med). Alt 2. Om man inte har möjlighet att vara med i Göteborg den 6 september. Då kan IVF representera teknikprofilen och fånga upp kontakterna. I detta fall kan man välja om man vill att profilen ska vara företagsanonym eller inte. Mer information finns på http://extra.ivf.se/irc/Aktuellt/Electronix2006/Electronix2006.htm. Där finns även mer information om IRC.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2