Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 02 juni 2006

Grejar du RoHS-kontrollerna?<br>ELFNET har publicerat generella riktlinjer

ELFNET har publicerat ett dokument med riktlinjer för hur myndigheterna skall genomföra RoHS-kontrollerna.

Dokumentet har tagits fram av "EU RoHS Enforcement Authorities Informal Network" och är tänkt att harmonisera de nationella myndigheternas kontrollrutiner och att öka förståelsen i industrin om hur detta kommer att genomföras. Dokumentet är uppdelat i tre sektioner: 1. Introduktion: Syfte och mål, principer och tillämpande. 2. RoHS-kompatibilitetsdokumentation 3. Provtagning och testning Klicka här för att komma till sidan på ELFNET där du kan ladda ned dokumentet. Observera att detta dokument endast ger riktlinjer om hur detta kommer att genomföras. Det är upp till varje nationell myndighet att tillämpa dessa kontroller på bästa sätt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1