PROGRAM Konferensprogrammet körs parallellt med expot. Kostnadsfritt att besöka när du anmäler dig till Evertiq Expo.
 • 09:30 - 09:50
  Komponentindustrin och motarbetande av förfalskningar
  Johan Dahl - Senior Director, Sales - EMEA - A2 Global Electronics
  Johan Dahl kommer att ge oss en överblick av den globala komponent industrin. Han kommer även att tala om hur marknaden av förfalskade komponenter motarbetas.
 • 09:55 - 10:15
  i4.0, Are we really ready?
  Keith Bryant - Chairman - SMTA Europe
  PCBA requires many pieces of equipment, materials and components, not to mention the multitude of variations. IoT is well proven in many areas, Pharmaceuticals. Fleet management and many cases less complex than building boards. So are we really ready for i4.0?
 • 10:20 - 10:40
  Halvledarbristen - något som påbörjades långt innan pandemin och kriget i Ukraina
  Dennis Dahlgren - Chefsredaktör - Evertiq
  Pandemin kan beskyllas för mycket, men att den skulle vara orsaken för den rådande komponentsituationen är något av en förenkling av läget. Självklart har pandemin, och efterföljande problem med logistiken, haft sina effekter på halvledarindustrin – men försörjningskedjan för halvledare var på skakiga ben långt innan COVID-19 stängde hela länder och handel. Under denna presentation blickar vi tillbaka på händelserna som lett oss till den punkt vi nu befinner oss; effekterna av handelskrig, brist på produktionskapacitet, brist på råvaror, bränder, torka och naturligtvis pandemin. Vidare så kommer vi även att sia om potentiella effekter som invasionen av Ukraina kan ha på halvledarförsörjningen.
 • 10:45 - 11:05
  Protect your brand and secure your profitability through regulatory compliance
  Fredrik Hirn - Senior Sales Manager & Country ICT Leader - Intertek Sweden
  Understand the impact of working pro-actively with regulatory requirements by looking into today’s complex situation and studying a business case to quantify values.
 • 11:10 - 11:30
  Studie kring elektronikmarknaden i Halland
  Henrik Lövetoft - Business Region Halland
  Erik-Wilhelm Graef Behm - Strategist - Business Region Halland
  Halland är en växande hub för Digital Teknologi & Intelligenta systems. Presentationen beskriver en kartläggning av ekosystemet i Halland med en bild av vart vi är på väg.
 • 11:35 - 12:05
  Inbyggda datorlösningar för tillverkare av medicintekniska produkter.
  Patrik Björklund - Director of sales - Tritech Solutions
  Det finns ett konstant ökande behov av mer datorkraft i medicintekniska applikationer, från att driva mer avancerade grafiska användargränssnitt till att accelerera ML/AI tillämpningar. OEM-företag inom medtech bygger därför i allt högre grad in off-the-shelf plattformar i sina systemlösningar. Den här presentationen täcker hela spektret av möjliga konstruktionslösningar från Computer-on-Modules till medtech certifierade panel PCs.
 • 12:10 - 12:40
  Polarion ALM (Application Lifecycle Management) Everything you need to accelerate innovation
  John Ludvigsen - Technical Sales Engineer Application Lifecycle Management (ALM) - InnoFour
  Embedded software is in virtually all the products we come in contact with every day. For example, there are 100+ million lines of code in automotive, 24% of Medical device recalls are due to software issues, and there's 15.4% growth in the software driven "Smart Appliance" market. As a result the use of embedded software is quickly infringing on hardware’s dominance in the product development process. However in many environments software development is a siloed activity that leads to disconnects between product requirements and implementation that leads to product recalls or product failures. In legacy software development environments, many different point solutions are used to manage the application lifecycle. As a result, development artifacts are scattered, slowing down collaboration, hindering transparency, undermining integrity and making it difficult to drive innovation. This presentation will cover the challenges in today’s embedded software development and how we can help organizations with a unified solution that divers project transparency through real-time aggregated management information. It enables everyone to be aligned around what is being built and why, to drive advancement while protecting integrity and compliance. This approach helps teams respond faster and with better quality to new business opportunities and customer demands. The presentation will also show how it’s possible to work with different stakeholders like clients and managers and with those that are in the project so that everybody has a real-time view of the status of the project.
 • 12:45 - 13:15
  En kartläggning av svenska elektronikbranschen och dess utveckling de senaste 10 åren
  Magnus Svensson - Programchef - Smartare Elektroniksystem
  Smartare elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraften och tillväxten i svenska elektronikbranschen. Vi startade 2015 och har sedan dess adresserat tre huvudutmaningar: Ökad samverkan effektivitet i värdekedjor; Vidareutveckla svensk spetskompetens; Säkra kompetensförsörjningen. I den här presentationen går vi igenom Svenska elektronikbranschens utveckling de senaste tio åren och tittar specifikt på hur smartare elektroniksystems utpekade spetsområden står sig i internationell konkurrens.
 • 13:20 - 13:50
  Vilka är trenderna inom industriella displayer och HMI-lösningar?
  Daniel Aspeskär - Business Development Manager - Martinsson Elektronik
  Det är ofta displayen som användaren interagerar med, därför har displayen en central roll i hur användaren upplever er produkt. Här får du en inblick i vad som förväntas av en modern, industriell eller medtech display. Tips på hur man skapar god användarvänlighet, wow effekt och dessutom vad framtidens HMI kan erbjuda.
 • 13:55 - 14:25
  The Future of Value Chain Management From Predictive Sourcing to First-Time-Right
  Philipp Köenig - Product Specialist - Luminovo GmbH
  How might a future look in practical terms, in which the manufacturability of PCBs is already optimized during the development process, the part selection is carried out in a forward-looking manner with regard to market developments, or finding suitable supply sources takes place at the push of a button? The developments of the last few years during the pandemic have left no company untouched and have confronted entire supply chains with major challenges. In order to still cope with this new dimension of market dynamics, manual and alignment-intensive processes have to be replaced by smart and collaborative next-generation software solutions. Let's explore this together during this presentation!
 • 14:30 - 15:00
  Integral Laser Technology Solutions to enhance Performance of PCB Depaneling Processes
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
  Lasers are becoming the most preferred PCB depaneling method as they are offering inherent advantages such as narrow kerf widths as well as virtually no dust, no mechanical stress, fast set-up changes and many degrees of flexibility. Laser technology solutions to enhance laser depaneling performance will be presented. This will cover advanced laser beam guidance technologies to improve cutting quality and throughput, integrated automation and inspection modular solutions to increase yield and connectivity options for laser systems in advanced manufacturing environments.
 • 15:05 - 15:35
  Integrerade mm-vågsantenner och transmissionsledningar
  Amir Majidzadeh - Technical Expert - Sunway Communication AB
  Användningen av mm-våg frekvenser har ökat i samband med 5G-nätets lansering samt olika radarapplikationer inom bl.a. fordonsindustrin. Konstruktion och tillverkning av dessa antenner kräver avancerade metoder och processer. Dessutom blir materialförlusterna ofta betydande på dessa högre frekvenser och matningen av antennerna hamnar i fokus. Sunway Communication har forskat kring nya material samt utvecklat nya metoder och tillverkningsprocesser för att möta dessa högt ställda krav.

Kontakt

Expo Support
Support Expo
Projektledare
Henrik Björsell
+46 70 371 90 09