Konferensprogrammet körs parallellt med expot. Kostnadsfritt att besöka när du anmäler dig till Evertiq Expo.
 • 09:00 - 09:30
  Halvledarbristen - något som påbörjades långt innan pandemin och kriget i Ukraina
  Dennis Dahlgren - Editor In Chief - Evertiq
  Pandemin kan beskyllas för mycket, men att den skulle vara orsaken för den rådande komponentsituationen är något av en förenkling av läget. Självklart har pandemin, och efterföljande problem med logistiken, haft sina effekter på halvledarindustrin – men försörjningskedjan för halvledare var på skakiga ben långt innan COVID-19 stängde hela länder och handel. Under denna presentation blickar vi tillbaka på händelserna som lett oss till den punkt vi nu befinner oss; effekterna av handelskrig, brist på produktionskapacitet, brist på råvaror, bränder, torka och naturligtvis pandemin. Vidare så kommer vi även att sia om potentiella effekter som invasionen av Ukraina kan ha på halvledarförsörjningen.
 • 09:35 - 10:05
  Skydda ditt varumärke och säkra din lönsamhet genom regelefterlevnad
  Fredrik Hirn - Senior Sales Manager & Country ICT Leader - Intertek Sweden
  Förstå det kvantitativa produktvärdet av att arbeta proaktivt med regulatoriska krav.
 • 10:10 - 10:40
  Embedded low power SOCs och SOMs för intelligenta system
  Patrik Björklund - Director of sales - Tritech Solutions
  Presentationen kommer att överblicka de för närvarande tillgängliga lågprocessorer och modulstandarder för den inbyggda marknaden i segmentet upp till max. 15W TDP. Ett brett utbud av inbyggda applikationer kräver högre CPU-prestanda, avancerade grafikmöjligheter, snabbare I/O och neurala nätverksacceleratorer för vision och maskininlärning, samtidigt som de har kraft- och termiska begränsningar. Vi kommer att titta på ARM kontra x86-lösningar, edge-inferensacceleratorer, att köpa eller tillverka samt hur produktlivscykler kan hanteras.
 • 10:45 - 11:15
  How do you manage your projects with demands on higher quality and less cost without losing track on the process?
  John Ludvigsen - Technical Sales Engineer Application Lifecycle Management (ALM) - InnoFour
  Embedded software is in virtually all the products we come in contact with every day. For example, there are 100+ million lines of code in automotive, 24% of Medical device recalls are due to software issues, and there's 15.4% growth in the software driven "Smart Appliance" market. As a result the use of embedded software is quickly infringing on hardware’s dominance in the product development process. However in many environments software development is a siloed activity that leads to disconnects between product requirements and implementation that leads to product recalls or product failures. In legacy software development environments, many different point solutions are used to manage the application lifecycle. As a result, development artifacts are scattered, slowing down collaboration, hindering transparency, undermining integrity and making it difficult to drive innovation. This presentation of Polarion Application Lifecycle Management will cover the challenges in today’s embedded software development and how Polarion can help organizations with a unified solution that divers project transparency through real-time aggregated management information. Polarion enables everyone to be aligned around what is being built and why, to drive advancement while protecting integrity and compliance. Polarion helps teams respond faster and with better quality to new business opportunities and customer demands. The presentation will also show how it’s possible to work with different stakeholders like clients and managers and with those that are in the project so that everybody has a real-time view of the status of the project.
 • 11:20 - 11:50
  Integral Laser Technology Solutions to enhance Performance of PCB Depaneling Processes
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
  Lasers are becoming the most preferred PCB depaneling method as they are offering inherent advantages such as narrow kerf widths as well as virtually no dust, no mechanical stress, fast set-up changes and many degrees of flexibility. Laser technology solutions to enhance laser depaneling performance will be presented. This will cover advanced laser beam guidance technologies to improve cutting quality and throughput, integrated automation and inspection modular solutions to increase yield and connectivity options for laser systems in advanced manufacturing environments.
 • 11:55 - 12:25
  Vilka är trenderna inom industriella displayer och HMI-lösningar?
  Daniel Aspeskär - Business Development Manager - Martinsson Elektronik
  Det är ofta displayen som användaren interagerar med, därför har displayen en central roll i hur användaren upplever er produkt. Här får du en inblick i vad som förväntas av en modern, industriell display. Tips på hur man skapar god användarvänlighet, wow effekt och dessutom vad framtidens HMI kan erbjuda.
 • 12:35 - 13:05
  Högfrekventa mönsterkortmaterial
  Esbjörn Johansson - Director of Technology - Malmö Mönsterkort MMAB Group AB
  En introduktion till högfrekvent PCB-material, samt dess bearbetning och utmaningar. FR4-material för högfrekvent och höghastighets digital. Teflonbaserat material och "FR4-liknande" material med låg förlust.
 • 13:10 - 13:40
  Komponentindustrin och motarbetande av förfalskningar
  Johan Dahl - Senior Director, Sales - EMEA - A2 Global Electronics
  Johan Dahl kommer att ge oss en överblick av den globala komponent industrin. Han kommer även att tala om hur marknaden av förfalskade komponenter motarbetas.
 • 13:45 - 14:15
  Fordonsradarforskning vid ECH
  Emil Nilsson - Researcher at Halmstad University - Electronics Centre in Halmstad (ECH)
  Radar håller på att bli standardutrustning i bilar som stöder till exempel farthållare och parkeringshjälp. På liknande sätt kommer kommunikation mellan fordon (V2V) att bli mer allmänt använd för snabb spridning av säkerhetsrelaterad information. Bilradar och kommunikation står båda inför utmaningar när de användningen utökas eftersom störningar mellan signaler leder till sämre prestanda och så småningom felavkänning. Forskning inom detta ämne som gjorts vid ECH i Halmstad presenteras.
 • 14:20 - 14:50
  DFX Guidelines, IPC-2231 - en introduktion och praktiska exempel
  Marcus Ek - Head of Engineering & Development - Norautron AB
  Som kontraktstillverkare har man en betydande roll för att produkter med olika kravbilder blir riktigt tillverkade. Det finns genom detta också mycket erfarenhet och kunskap att hämta hos tillverkarna, som kan hjälpa produktutvecklare att komma fram till en slutprodukt på ett säkert och snabbt sätt. Lyssna på när Marcus Ek delar med sig av sina erfarenheter samlade under många års arbete i elektronikindustrin med fokus på att stötta produktutveckling och design av produkter med inriktning på höga kundkrav och hög grad av producerbarhet. Han ger också en introduktion till den relativt nya IPC-2231 ”DFX Guidelines” som inriktar sig på att stötta utvecklare av elektronik för bättre konstruktioner. Marcus Ek är teknisk ledare på Norautron AB med erfarenhet av elektroniktillverkning och affärsutveckling sedan 1990 då han började som komponenttekniker på Teli Företagssystem i Vänersborg.
 • 14:55 - 15:25
  The Future of Value Chain Management From Predictive Sourcing to First-Time-Right
  Philipp Köenig - Product Specialist - Luminovo GmbH
  What might a future look like in practical terms, in which the manufacturability of PCBs is already optimized during the development process, the part selection is carried out in a forward-looking manner withregard to market developments, or finding suitable supply sources takes place at the push of a button? The developments of the last few years during the pandemic have left no company untouched and have confronted entire supply chains with major challenges. In order to still cope with this new dimension of market dynamics, manual and alignment-intensive processes have to be replaced by smart and collaborative next-generation software solutions. Let's explore this together during this presentation!
 • 15:30 - 16:00
  Beyond the datasheet, what they never tell you about inductors
  Dr. Georg Hetzendorf - Dr. Georg Hetzendorf - CoilCraft
  The presentation shows with examples and practical hints how to get the most out of power inductors commonly used in many DC-DC converters. Many new applications ask for high voltage compliance of inductors which, up to now, was not specified by inductor manufacturers. By applying best practice when designing DC-DC converters, information from the datasheet can be used to minimize efforts for EMI compliance. Tools available on the web (for free) provide useful information to predict size versus performance leverage designers must take when planning the next generation DC-DC converter.

Kontakt

Projektledare
Henrik Björsell
+46 70 371 90 09
Expo Support
Support Expo