• /
Konferensprogrammet körs parallellt med expot. Kostnadsfritt att besöka när du anmäler dig till Evertiq Expo.
 • 09:00 - 09:30
  Hur hanterar du dina projekt med krav på högre kvalitet och lägre kostnader utan att tappa koll på processen?
  John Ludvigsen - Technical Sales Engineer Application Lifecycle Management (ALM) - InnoFour
  Embedded Software finns i praktiskt taget alla produkter vi kommer i kontakt med varje dag. Till exempel finns det 100+ miljoner rader kod i bilindustrin, 24 % av återkallandena av medicinsk utrustning beror på mjukvaruproblem och det finns en tillväxt på 15,4 % på den mjukvarudrivna marknaden för smarta apparater. Som ett resultat av detta ökar användningen av embedded software. Vi har sett att mjukvaruutveckling ofta är en egen aktivitet utan koppling mellan produktkrav och implementering. I äldre mjukvaruutvecklingsmiljöer används många olika punktlösningar utan koppling. Som ett resultat av detta bromsas samarbete, hindrar transparens, undergräver integriteten och gör det svårt att driva innovation. Den här presentationen av Polarion Application Lifecycle Management visar hur Polarion kan hjälpa organisationer med en enhetlig lösning som sprider transparens genom att hantera information i realtid. Polarion gör det möjligt för alla att vara inriktade kring vad som byggs och varför, för att driva framsteg samtidigt som integritet och efterlevnad skyddas. Polarion hjälper team att svara snabbare och med bättre kvalitet på nya affärsmöjligheter och kundkrav. Presentationen kommer också att visa hur det är möjligt att arbeta med olika intressenter som kunder och chefer och med de som finns i projektet så att alla har en realtidsöversikt över projektets status.
 • 09:35 - 10:05
  SPECIELL GÄST
  Peter Nilsson - CEO - APR Technologies AB
  TBA
 • 10:10 - 10:40
  Hur man ökar PCB-depaneleringens effektivitet med laserteknik
  Javier Gonzalez - Sales Manager - InnoLas Solutions GmbH
  Laseravpanelering blir allt mer använd eftersom kravet på utmärkt skärkvalitet och ökat kostnadstryck kräver att man omvärderar användningen av traditionella produktionsmetoder. Till exempel ger laserdepanelering högsta tekniska renhet som förbättrar elektronikens hållbarhet, ökar utbytet och minskar tillverkningskostnaderna. Dessutom ger laserteknik en ny väg för att öka panelens effektivitet och därför minska materialspill och kostnader.
 • 10:45 - 11:15
  TBA
  Thundercomm Technology Co., Ltd. (co-owned by Qualcomm)
 • 11:20 - 11:50
  TBA
  Nord Electronics Solutions Sp. z o.o. Nordes
 • 11:55 - 12:25
  Skydda ditt varumärke och säkra din lönsamhet genom regelefterlevnad
  Fredrik Hirn - Senior Sales Manager & Country ICT Leader - Intertek Sweden
  Förstå det kvantitativa produktvärdet av att arbeta proaktivt med regulatoriska krav.
 • 12:35 - 13:05
  Edge AI processorer, hårdvara och mjukvara
  Patrik Björklund - Director of sales - Tritech Solutions
  Det finns ett växande behov av att accelerera edge AI beräkningar när allt fler applikationer kräver både låg fördröjning och mycket datorkraft. Ett stort antal teknikalternativ finns från GPU:er och FPGA:er till applikationsspecifika processorer med integrerade NPU:er, från en ständigt växande skara av tillverkare. Allt eftersom mjukvaruekosystemet har utvecklats till opensource ramverk och till och med förtränade modeller och branschspecifika applikationsprogrampaket från ledande halvledarleverantörer, liksom färdiga hårdvarumoduler och system, har den dominerande trenden inom området blivit att accelerera sin produktutveckling med hjälp av ”hyllfärdiga” hårdvaru- och mjukvarukomponenter. I den här presentationen kommer vi att gå in på de viktigaste mest populära teknologierna som står till buds för utvecklare av inbyggda system.
 • 13:10 - 13:40
  Komponentinkurans – Hur man minimerar kostnaderna och riskerna
  Graham Copperwheat - Director, Global Product & Technology solutions - Rochester Electronics
  Elektroniska komponenters livscykler - mellan lansering och inkurans förkortas. En stor andel av världens efterfrågan på elektroniska komponenter drivs av konsumentelektronik och denna marknad har vanligtvis kortare produktlivslängder. Inkurans drabbar därför fler företag, mer regelbundet än någonsin tidigare. I sin presentation kommer Graham att tala om effekterna av inkurans och hur det kan hanteras.
 • 13:45 - 14:15
  TBA
  Martinsson Elektronik AB
 • 14:20 - 14:50
  SPECIELL GÄST
  Christer Fuglesang
  Christer Fuglesang är en svensk fysiker och ESA-astronaut. Han sköts upp ombord på rymdfärjan STS-116 den 10 december 2006, vilket gjorde honom till den första svenska medborgaren i rymden. Han var fellow vid CERN och undervisade i matematik vid Royal Institute of Technology innan han valdes ut att gå med i European Astronaut Corps 1992. Han har deltagit i två rymdfärjeuppdrag och fem rymdvandringar, och är den första personen utanför USA eller Ryska rymdprogram för att delta i mer än tre rymdpromenader.
 • 14:55 - 15:25
  SPECIELL GÄST - Elektroniska komponenter och förpackningar för rymdelektronik
  Andreas Billström - Chief Engineer – Technology at the Satellites Division / Electronic Solutions - Beyond Gravity
  Hårdvara för rymdtillämpningar har höga krav på tillförlitlighet och lång livslängd. Beyond Gravity designar och tillverkar elektronisk utrustning och delsystem för vetenskapliga program till ESA och NASA, för kommersiella telekomsatelliter och för bärraketstillämpningar. Nyckelaspekter av rymdmiljön såväl som tillverkningstekniker och testmetoder kommer att presenteras med exempel från OBC (On-Board Computer) för Mars Rover Rosalind Franklin, antennen för JWST (James Webb Space Telescope) och mikrovågsmottagare och frekvensomvandlare för telekomapplikationer.
 • 15:30 - 16:00
  SPECIELL GÄST - Elektronik i rymden och strålning
  Stas Barabash - Professor in experimental space plasma physics - Deputy Director General - Head of the Solar System Physics and Space Technology program - Institute of Space Physics - IRF
  Rymden är en hård miljö. Strålning är den viktigaste faktorn som påverkar elektronikens prestanda och funktion i rymdsystem. Vi ska sammanfatta typer av strålning, fluenser och doser som är typiska för rymdtillämpningar, relaterade skador på elektroniska komponenter och designmetoder och lösningar för att mildra de associerade riskerna. Vi kommer också att presentera exempel på konstruktioner som används i de svenska instrument som utvecklats och byggts för European Space Agency (ESA) satelliten JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) till Jupiter. JUICE kommer att verka inuti de starkaste strålningsbälten i solsystemet.
WORKSHOPS Dessa körs parallellt med expot. Det är kostnadsfritt att anmäla sig och det finns ett begränsat antal platser. För att anmäla deltagande, kontakta jadwiga.zuraniewska@evertiq.com
 • 09:00 - 11:00
  TBA
  Rochester Electronics
 • 13:00 - 14:30
  TBA
  Atlantik Elektronik GmbH
 • 14:30 - 16:00
  TBA
  Christian Werling - VP Revenue - Luminovo

Kontakt

Expo Support
Support Expo
Projektledare
Daniel Myrtenblad
+46(0)73 388 8440
Programansvarig
Jadwiga Zuraniewska
+31 6 8386 5649