Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Vilka är fördelarna med att annonsera på Evertiq? Att internet-annonsera på Evertiq är ett unikt erbjudande. Ditt budskap når ut till en stor del av elektronikindustrin. Internet har också en snabbt ökande genomslagskraft och är kostnadseffektivt. Om ditt företag erbjuder produkter eller tjänster inom elektronik och närbesläktade områden så är Evertiq kanalen du ska använda för att nå ut till din målgrupp. Evertiq arbetar med flera nischföretag som litar på att Evertiq för ut deras budskap och även låter dem annonsera sina produkter och tjänster i den form de vill ha det. I korthet så skapar evertiq en exceptionell möjlighet för er att få ut ert budskap och öka försäljningen till Europas intressanta segment inom elektronikindustrin. För mediakit med alla uppgifter om fler fördelar, demografi, produkter, priser och ytterligare information kontakta vår försäljningsvdelning, tel 070-377 99 50, e-post:
2019-06-17 21:26 V13.3.21-2