Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Evertiqs innehåll kommer från egen research och från information som företag skickar till oss. Vi publicerar inte allt vi får men vill gärna vara med på er sändlista för pressinfo. Är det intressant för våra läsare så blir det publicerat. Snabba nyheter Vår redaktion bevakar ständigt material som skickas till . Skicka ditt material dit eftersom en omväg över din kontaktperson på Evertiq kan fördröja publiceringen. Viktigt att veta Det är redaktionen på Evertiq som beslutar vad som publiceras. Tyngdpunkten ligger på: - Människor - Marknad - Teknologi Eftersom vår målsättning är att publicera korta och koncisa nyheter anpassar vi de texter som skickas till oss. Det är redaktionen som bedömer vad som är mest väsentligt ur våra läsares synvinkel. Är du intresserad av att skriva en artikel och få den publicerad hos oss? Vi tar emot en rad olika artiklar och ämnen. Gemensamt är att de ska inbjuda till samtal och utbyte av kunskaper. Debattartiklar, tekniska artiklar, ”white papers”, reflektioner och funderingar samlas här. Bra att ha i åtanke - En artikel som är relevant för våra läsare och som är maximalt 1800 ord lång. - Inkludera gärna bilder eller grafik som illustrerar ämnet, speciellt om innehållet är tekniskt. Maximalt 15 bilder kan bifogas och ska då vara i jpg-format. - Ett foto av författaren och en kort beskrivning av vem Du är. Vänligen notera att innehållet måste möta de sedvanliga journalistiska kraven på saklighet. Ren reklam tillåts inte. Våra redaktörer har alltid sista ordet angående vilka artiklar som publiceras. Vill du diskutera en artikelidé går det bra att kontakta oss för feedback.
2024-03-01 09:18 V22.3.47-1