Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Sponsrat innehåll från Masters

All-in-One SOM – hur kan man utveckla IoT-applikationer på ett effektivare och snabbare sätt

De senaste världshändelserna har visat med oväntad kraft hur angeläget behovet av en ökad automatisering inom livets alla områden är. De nya utmaningarna blir en ny motor och drivkraft för innovation och fastställer nya trender för de kommande årtiondena.
Närvaron av automatiserade lösningar i vårt privat- och yrkesliv har redan föranlett kulturella och sociala förändringar, och förändringstakten kommer att vara ännu snabbare i framtiden. Hur kan företagare utnyttja denna trend och göra sina lösningar smartare? Svaret är att skapa applikationer som begränsar och avskaffar människans serviceroll. System ska vara självlärande och självkonfigurerande, vilket innebär förekomst av artificiell intelligens på alla nivåer, från datagenerering till dess överföring och insamling. Sådana behov kan endast genomföras på en plattform med tillräcklig bearbetningskapacitet samt hård- och mjukvaruflexibilitet. All-in-One SOM är en sådan anordning. Smart årtionde – nödvändighet för tider framöver Allt oftare ställer vi oss frågan om framtiden för IoT i bred bemärkelse under det kommande årtiondet. Alla anordningar med en uppsättning sensorer och styrmöjligheter, kopplade till Internet och som hanteras på IT-systemnivå överensstämmer med dagens kriterier för IoT. När man analyserar lösningar är det enkelt att märka att både tidigare och numera består de av samma delar: sensorisk, exekutiv, kommunikativ del och databehandlingssystem. Förändring har skett när det gäller behovet av att säkerställa en lämplig nivå av integrering, fjärrhantering och kontroll i oöverträffad skala. Man förutsätter tillgång till och hantering av anordningar utan operatörens direkta medverkan och möjlighet att kommunicera med andra system. Det förväntas även ett genombrott i fråga om dataöppenhet, reglering och standardisering i syfte att möjliggöra en säker integrering och utbyte av data mellan olika system. Målet är att uppnå kommunikation inte bara på central nivå utan även koncentration och generering av data i terminalutrustning. En observatör som känner till bakgrunden om IoT skulle medge att dessa antaganden har varit grundtankarna bakom IoT redan från början. Följaktligen kräver gårdagens förväntningar idag ett nytt tillvägagångssätt för utformning av integrerade system: 1. Hög databehandlingskapacitet – enorma datamängder i dagens anordningar har lett till utveckling av områden relaterade till behandling, analys och prediktion, inklusive utveckling av algoritmer för artificiell intelligens. Nuförtiden blir analysbördan mer spridd, man förväntar sig avancerade system som garanterar analys och prediktion av data direkt på enhetsnivå. Enheten bör ha självkalibreringsförmåga och möjlighet till partiell reparation, och således eliminera de vanligaste orsakerna till avbrott. 2. Kommunikationsmöjlighet – kommunikation med externa system via Internet är redan standard, både med hjälp av fast anslutning och av trådlös kommunikation via licensierade mobilnätband. Av dagens anordningar krävs att de kommunicerar med kringutrustning i närheten som har begränsningar på grund av t.ex. batteridrift. Vilket gör det nödvändigt att kommunicera med hjälp av kommunikationstekniker med en låg strömförbrukning. 3. Flexibilitet – genom överföring av hantering av ändring av programvara från hårdvarunivån till mjukvarunivån. Vi får en ny dimension för förändringshantering. Vi kan inte förutse behov för omkonfigurering, och det är bara med detta tillvägagångssätt som vi behåller full funktionsduglighet hos vår anordning under en mycket lång tidsperiod. Fjärrändring blev inte bara en metod för låga underhållskostnader genom att eliminera fysisk service. Allra viktigast blir den en nödvändighet och ett av de främsta kriterierna för lösningar. SoM – ett universellt system för smarta anordningar De senaste åren har medfört en stor expansion av mikroprocessorer och system i SoM-topologi (System on Module), som allt oftare blir centralenheten och den viktigaste komponenten som utför grundläggande funktioner av de mest krävande högteknologiska applikationerna. I allt flera elektroniska lösningar en mikrokontrollenhet i sig inte längre räcker. Det handlar inte bara om prestanda utan främst om begränsningar när det gäller programvara. Det finns flera anledningar till varför SoM-lösningar tillämpas:
  • de garanterar att de viktigaste funktionerna (beräkningsenhet och kommunikationsenhet) centraliseras i en utbytbar komponent,
  • de undanröjer behovet av att konstruera ett högspecialiserat system som är mycket krävande under utformningen och tillverkningen,
  • de garanterar ett lämpligt programpaket i form av operativsystem och drivrutiner.
Elektronikmarknaden har under de senaste åren orsakat utvecklingen av så pass specialiserade system att självständig utveckling av system blir helt enkelt alltför arbetsintensiv och olönsam. Det involverar inte bara höga finansiella anslag utan även resurser och tid.
All-in-One SoM Masters – den perfekta lösningen för tillverkare av IoT Masters serie av SoM som baseras på ST Microelectronics STM32MP1xx-system besvarar marknadens behov och tillhandahåller en högt specialiserad centralenhet med hög integration av de viktigaste komponenterna. Lösningens unikhet ligger i det att kommunikationsmoduler som tillhandahåller kommunikation både i licensierade och licensfria spektrumband inom en enda modul. All-in-One SoM Masters är baserat på den nya processorn STM32MP157 från företaget ST med dubbelkärnig Dual Arm® Cortex®-A7 upp till 800 MHz och Cortex®-M4 209 MHz av typen SODIMM (67,6 mm x 45,0 mm). Modulen erbjuder hög prestanda i realtid, låg energiförbrukning och ett unikt urval av kommunikationsmoduler ombord. Därigenom är den helt förenlig med behoven hos krävande applikationer inom kontrollsystem för industriutrustning. Den möjliggör genomförandet av de mest avancerade lösningarna och uppfyller dagens förväntningar. Minska produktionskostnaden för en IoT-anordning Tillämpning av SoM i kundens system innebär inte bara användning av hårdvara. Det innebär användning av ett helt ekosystem som omfattar även ett operativsystem, drivrutiner och demor. Även integration när det gäller kommunikation förväntas genom implementering av lösningar som har att göra med dedicerade avgiftsplaner förutom kommunikationsmoduler. Effektiv utformning av avancerad elektronik kräver inte bara att konstruktören snabbt levererar en fungerande prototyp, utan den innebär särskilt möjligheten till överföring och anpassning av den viktigaste komponenten direkt till målsystemet. SoM från Masters uppfyller alla de kriterier som anges ovan. Den framtagna prototypen på utvärderingskort med centralenhet i form av SoM, efter det att kringutrustning som huvudsakligen inte skapar större problem har utformats, kräver endast att den förflyttas fysiskt till målsystemet. Härigenom får kunden en lösning som utvecklas och underhålls under en lång period på ett enkelt sätt på applikationsnivå. Vill du snabbt skapa en prototyp av din egna högteknologiska IoT-applikation? Kontakta oss genom att fylla i formuläret på www.masters.com.pl/ems eller skicka ett e-postmeddelande till . Vi besvarar alla frågor. Jerzy Kozieł Head of R&D in Masters Sp. z o.o.
Masters är ett av de största företagen i Polen inom distribution och logistik av elektroniska komponenter. Företaget erbjuder heltäckande tjänster, från val av lämpliga och beprövade komponenter, genom professionellt tekniskt stöd, prototypframställning och testning, till massproduktion av elektroniska komponenter. Företaget har varit verksam i över 20 år och anställer över 100 personer, har sitt eget lager och sin egen produktionshall. Masters har även sin egen avdelning för forskning och utveckling. Dess huvudsakliga ändamål är att skapa universella och individuella lösningar som underlättar och påskyndar arbeten med genomförande av kundernas projekt. FoU-avdelningen utvecklar utvärderingskort, moduler, SOM för allmänna ändamål. Kunden kan använda den utvalda modulen som en del av sitt projekt (t.ex. en testad radiomodul) och påskynda på så sätt projektets genomförande.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1